Káimo rėmmo fòndas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansinė parama kaimui. Veikė 1997–2001. Kaimo rėmimo fondas buvo kaupiamas iš valstybės biudžeto ir kai kurių kitų šaltinių. Kaimo rėmimo fondo lėšos naudojamos žemės rinkos ekonominio reguliavimo (subsidijų už superkamą ir eksportuojamą produkciją) ir žemės ūkio subjektų pajamų palaikymo (tiesioginių išmokų) priemonėms finansuoti, žemės ūkio struktūriniams pokyčiams pagal investicijų programas (ūkininkams įsikurti, naujai technikai ir technologijoms pirkti, kooperacijai, ekologinei žemdirbystei, sėklininkystei, veislininkystei) skatinti, žemės ūkio mokslo tiriamiesiems darbams, konsultavimui ir mokymui, žemės ūkio paskolų garantijų fondui kaupti ir kitoms priemonėms. Pagal turinį ir naudojimo tvarką Kaimo rėmimo fondas panašus į Europos Sąjungos struktūrinius fondus; tvarkomas Žemės ūkio ministerijos. Viešuosius konkursus pagal investicines programas rengė ir lėšas žemės ūkio subjektams pervesdavo rajonų žemės ūkių skyriai. Bendroji Kaimo rėmimo fondo apimtis 1997 buvo 422 mln. Lt, 1998 – 501 mln. Lt, 1999 – 393 mln. Lt, 2000 – 417 mln. litų. Daugiausia lėšų buvo sunaudojama žemės ūkio rinkai reguliuoti, žemės ūkio subjektų pajamoms palaikyti (54 %) ir investicijų programoms vykdyti (16 %). 2001 Kaimo rėmimo fondas pertvarkytas į Specialią kaimo rėmimo programą.

658

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką