káimo versla, pelno siekianti ūkinė komercinė veikla, plėtojama kaime. Lietuvoje svarbiausi kaimo verslai – žemės ūkio verslai (augalininkystės ir gyvulininkystės produktų gamyba rinkai), miško verslai, žemės ūkio ir miško žaliavų perdirbimas, kaimo turizmas ir amatininkystė. Kaimo verslų subjektai yra ūkininkai, žemės ūkio bendrovės ir kitos įmonės. Kaimo verskai susiję su kaimo gyventojų gyvenimo būdu ir tradicijomis, priklauso nuo klimato, kitų gamtos sąlygų, todėl yra sezoniniai. Daugelio kaimo verslų produkcija skiriama ne vartoti, bet perdirbti, todėl kaime sukurtos pridėtinės vertės nemaža dalis atitenka perdirbėjams ir prekybininkams. Kaimo verslui būdinga nedidelis veiklos mastas ir mažesnis negu kitose verslo sferose gamybos procesų mechanizavimas ir automatizavimas, mažesnis veiklos efektyvumas. Kaimo verslų būklei ir plėtros sąlygoms gerinti Europos Sąjungoje bei kai kuriose kitose valstybėse skatinama kaimo verslų subjektų kooperacija, teikiama investicinė parama technologijoms modernizuoti, rinkoje palaikomos kai kurių produktų kainos arba kaimo verslų subjektų pajamos. Lietuvoje kaimo verslai remiami iš Specialios kaimo rėmimo programos lėšų, Miškų fondo ir kitų šaltinių.

658

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką