kalãmas (< arab.), islame religinių ir filosofinių klausimų aiškinimas. Tai atliekantys asmenys vadinami mutakalimais (arabų kalba – kalbantieji). Ankstyvuoju islamo laikotarpiu klostėsi kaip diskusijos tikėjimo klausimais musulmonų religinių politinių grupių vienų su kitomis ir musulmonų su kitų religijų (mazdaizmo, krikščionybės) išpažinėjais. Svarstymų pagrindinis objektas – islamo dogmos, teologinės nuostatos ir tikėjimo svarbiausi principai. Mutakalimai taikė dialektinį metodą, rėmėsi tik protu neatsižvelgdami į religinius autoritetus. Religinius sprendimus priimdavo ir žodžiu (fatva atliekama tik raštu), diskusijos dažniausiai vykdavo ir viešose vietose. Ankstyvuoju kalamo raidos laikotarpiu svarbiausi klausimai buvo: musulmonų bendruomenės vadovui (kalifui, imamui) privalomos savybės, Dievo esmė ir atributai, koks tikėjimas laikytinas tikruoju, Koranas sukurtas ar nesukurtas ir kiti; formavosi simbolinis alegorinis Korano aiškinimas. Kai kurie kalamo šalininkai teigė, kad musulmonas, siekiantis būti tikrai tikinčiu, dvasinio gyvenimo pradžioje turi suabejoti kiekviena islamo dogma ir laikytis tik tų, kurioms neprieštarauja jo protas. Mutakalimai svarstė ir filosofines temas (judėjimą ir rimtį, substanciją ir akcidenciją ir kita). Šio laikotarpio kalamo metodai ir problematika atsispindi al Džado ben Dirchamo (mirties bausmė 742 ar 743), Džachmo ben Safvano (mirties bausmė 745) veikaluose. Jų idėjos (apie žmogaus laisvą valią, kad Korano teiginius, neturinčius loginio pagrindimo, galima aiškinti kaip simbolius ir kita) turėjo įtakos vienai kalamo mokyklų – mutazilitams – susiformuoti (todėl Džachmo ben Safvano sekėjai džachmitai kartais painiojami su mutazilitais). Mutazilitai suklestėjo 9 a. pirmoje pusėje, ypač valdant Abasidams al Mamūnui (813–33), al Mutasimui (833–42), al Vatikui (842–47). Į valdžią atėjus al Mutevakiliui (847–61) mutazilitus pradėta persekioti. Al Ašari įkūrė ašaritų mokyklą, jos atstovai (al Bakillani, m. 1013, Šahrastani, m. 1153, Fachr al Din al Razi, m. 1209, ir kiti) siekė kompromiso su chanbalitais. Mutazilito Abu Mansuro al Maturidi (m. 944) šalininkai buvo subūrę maturiditų mokyklą. 13 a. mutakalimai suartėjo su falsafos (filosofijos, kurios šalininkai sekė antikiniu filosofavimu) atstovais.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką