Kamerno švietmas

Pirmąsias mokyklas Kamerūno teritorijoje 19 amžiuje įsteigė katalikų ir baptistų misionieriai. Istoriškai susiklostė dvi švietimo sistemos: angliškoji (šalies vakarinėje dalyje) ir prancūziškoji (šalies rytinėje dalyje). Mokslas privalomas 6–11 metų vaikams. Ikimokyklinis ugdymas neprivalomas, visos ikimokyklinės įstaigos privačios. Rytinėje dalyje švietimo sistemą sudaro: ikimokyklinės įstaigos 3–5 metų vaikams, šešiametė pradinė mokykla (6–11 metų vaikams), keturmetė bendrojo lavinimo vidurinė mokykla (12–15 metų), trimetė aukštesniosios pakopos vidurinė mokykla (16–18 metų), septynmetis licėjus (12–18 metų). Vakarinėje dalyje švietimo sistemą sudaro: ikimokyklinės įstaigos 3–4 metų vaikams, septynmetė pradinė mokykla (5–11 metų), penkiametė žemesniosios pakopos vidurinė mokykla (12–16 metų), dvimetė aukštesniosios pakopos vidurinė mokykla (17–18 metų), septynmetė technikos vidurinė mokykla (12–18 metų). Švietimui didelę įtaką turi Katalikų bažnyčia. Dalis mokyklų yra privačios. 2004 Kamerūne buvo 1370 ikimokyklinių įstaigų (4450 pedagogų, 104 000 vaikų), 9500 pradinių mokyklų (41 000 mokytojų, 2,1 milijonas mokinių), 700 bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų (20 000; 340 000), 324 technikos mokyklos ir licėjai (7300; 122 000). Į aukštąsias mokyklas galima stoti baigus aukštesniosios pakopos vidurinę mokyklą vakarinėje dalyje ir gavus bakalauro laipsnį rytinėje dalyje. Aukštosiose mokyklose mokoma prancūzų ir anglų kalbomis. Aukštojo mokslo institucijos yra 3 tipų: universitetai, institutai ir neuniversitetinės aukštosios mokyklos. 2002 veikė 6 valstybiniai ir 2 privatūs universitetai (78 000 studentų). Seniausias – Jaundės universitetas, įkurtas 1962, jame veikia didžiausia šalies biblioteka (75 000 tomų).

Kamerūno kultūra

2271

Kamerūnas

Kamerūno gamta

Kamerūno gyventojai

Kamerūno konstitucinė santvarka

Kamerūno partijos ir profsąjungos

Kamerūno ginkluotosios pajėgos

Kamerūno ūkis

Kamerūno istorija

Kamerūno literatūra

Kamerūno architektūra

Kamerūno dailė

Kamerūno žiniasklaida

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką