Kanãdos mùzika

Muzika iki 19 amžiaus

Savitų bruožų turi seniausių šalies gyventojų indėnų (indėnų muzika) ir eskimų muzika. Nuo 17 a. plito europietiškoji (iki 18 a. daugiausia bažnytinė) muzika, europietiškieji muzikos instrumentai (smuikas, gitara), klostėsi vadinamosios kanojų dainos. Misionieriai išpopuliarino grigališkojo choralo melodijas; išliko vienuolio Ch.-A. Martino (1648–1711) kūrinių. 1661 Kvebeko katedroje buvo pastatyti pirmieji Šiaurės Amerikoje vargonai. Anglų ir prancūzų kolonijose buvo populiarūs kariniai orkestrai. 18–19 a. Kvebeke, Montréalyje ir Halifaxe susikūrus muzikos draugijoms buvo atliekami Europos kompozitorių kūriniai.

Profesionalioji muzika 19 amžiuje

Vieni pirmųjų Kanados profesionaliosios muzikos kūrėjų buvo vokiečių kompozitorius F. Glackemeyeris (1819 Kvebeke įkūrė Filharmonijos draugiją), T. F. Moltas (parašė pirmuosius muzikos vadovėlius) ir prancūzų kompozitorius J. Quesnelis (sukūrė pirmąsias komiškąsias operas). 18 a. pabaigoje–19 a. pirmoje pusėje daugiausia buvo kuriama saloninė muzika. Kūrinius fortepijonui kūrė Ch. Sauvageau (19 a. 5 dešimtmetis), dainas ir antemas – S. Codmanas, J. Patonas Clarke’as. Kanados nacionalinės muzikos pradininkas kompozitorius ir pianistas C. Lavallée sukūrė operų, uvertiūrų, dainų (O Kanada! 1967 paskelbta Kanados himnu). 19 a. Kanadoje labai išpopuliarėjo opera. Iki 1860 daugiausia Toronte ir Kvebeke gastroliavo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir italų operų trupės. 1891 atidarytas Operos teatras Vancouveryje, 1907 Winnipege, 1909 susibūrė operos trupė Edmontone. 1848 Montréalyje pradėta rengti simfoninės muzikos koncertus. Pirmieji muzikos periodiniai leidiniai pradėti leisti Toronte (Canadian Musical Review, ėjo 1856) ir Montréalyje (Le Canada musical, ėjo 1866–67 ir 1875–81). 19 a. pabaigoje daugelyje Kanados miestų įsikūrė chorų draugijos. Pradėtos steigti specializuotos muzikos mokymo institucijos: Muzikos akademija Kvebeke (įkurta 1868), Karališkoji muzikos konservatorija Toronte (įkurta 1886), Maritime Conservatory Halifaxe (įkurta 1887) ir McGillio konservatorija Montréalyje (įkurta 1904). 19 a. pabaigoje–20 a. pradžioje išryškėjo nacionaliniai Kanados muzikos bruožai (kompozitoriai R.-O. Pelletier, G. Couture’as, W. O. Forsythas, A. Laliberté, C. Champagne’is, E. MacMillanas; pastarieji trys rinko Kanados muzikinį folklorą ir juo grindė savo kūrybą). E. MacMillanas ir H. Willanas buvo vieni nacionalinės kompozitorių mokyklos pradininkų. J. Vézina sukūrė operečių, A. Contant’as – pirmąją Kanados oratoriją Kainas (1905), G. Couture’as – oratoriją Pranašas Jona (1911). Operas kūrė Ch. A. E. Harrissas, R. Geddes-Harvey, S. F. Harrison, J. Hone’as, F. Stone’as. Muzikinį folklorą moksliškai tyrė M. Barbeau, jis surinko apie 20 000 dainų (6000 su melodijomis).

Muzika 20 a. pirmoje pusėje

20 a. pradžioje susikūrė orkestrų, tarp jų – Société Symphonique de Québec (įkurtas 1903) ir Toronto simfoninis orkestras (įkurtas 1906). 1938 Kanados transliuotojų korporacija subūrė orkestrus Vancouveryje (1938), Winnipege (veikė 1947–84), Kvebeke (veikė 1954–88), Toronte (1952–64). Atsirado kamerinės muzikos ansamblių, senovinės muzikos atlikėjų kolektyvų. Nuo 1940 Montréalyje operas statė Montreal Opera Guild, Opéra du Québec, nuo 1980 Opéra de Montréal. Toronte 1950 įkurta Karališkosios konservatorijos operos trupė (vėliau Canadian Opera Company), ji gastroliavo Kanadoje ir JAV. Operų trupės įsikūrė Viktorijoje, Vancouveryje, Edmontone, Calgary, Winnipege, Hamiltone, Otavoje, Kvebeke. Operos nuolatos statomos Stratfordo festivalyje ir Nacionalinio menų centro vasaros renginiuose. 1948 suburta Canadian Broadcasting Corporation (CBC) operos trupė, kurios repertuarą sudarė I. Stravinskio, L. Dallapiccolos, W. Waltono, L. Janáčeko ir kitos operos. Operų sukūrė H. Somersas, R. M. Schaferis, Ch. Wilsonas, R. Pannellis, A. Gagnonas, H. Willonas ir kiti. 1942 Kvebeko provincijoje įsteigta Muzikos ir dramos meno konservatorija. 1918 Toronto universitete įsteigtas Muzikos fakultetas. 1951 įkurta Kanados kompozitorių sąjunga, 1959 Toronte – Kanados muzikos centras, 1959 Otavoje – pirmoji Kanadoje elektroninės muzikos studija. 1925 įkurta Kanados atlikėjų teisių draugija, 1947 pertvarkyta į Kanados kompozitorių, autorių ir leidėjų asociaciją. Nuo 1940 veikė Kanados muzikos transliuotojų sąjunga. 1989 abi šios organizacijos susijungė į Kanados kompozitorių, autorių ir muzikos leidėjų draugiją (Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada / Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, SOCAN). Leidžiami periodiniai muzikos leidiniai, tarp jų – Musical Canada, Opera Canada, The Music Scene, Canadian Folk Music Bulletin.

Muzika 20 a. antroje pusėje–21 a. pradžioje

Montréalio simfoninio orkestro koncertų salė (pradėta statyti 2009, architektas J. Diamondas)

20 a. antros pusės kompozitoriai D. Gougeonas, R. Mathieu, M. Dela, G. Charpentier, F. Morelis, P. Mercure’as laikosi prancūzų muzikos tradicijų; anglų muzikos įtaka ryšku kompozitorių M. Adaskino, G. George’o, E. Rathburno, G. Baleso, R. Flemingo kūryboje. R. Mathieu ir L. P. Morino muzikoje yra impresionizmo elementų. P. Hindemitho tradicijos ryšku jo mokinių V. Archer, G. George’o ir G. Baleso kūryboje. Dodekafoninę techniką pirmasis pavartojo J. Weinzweigas, naujoviškas raiškos priemones vartoja kompozitoriai B. Pentland, A. Brottas, H. Somersas. 20 a. 6–8 dešimtmetyje išpopuliarėjo kamerinės operos, kurias kūrė M. Blackburnas, J. Vallerand’as, B. Pentland, G. Charpentier, R. Pannellis, T. Polgaras, C. Wilsonas ir kiti. Televizijos operų sukūrė B. McPeekas, G. Ridoutas, R. Pannellis, R. M. Schaferis.

Muzikos atlikėjai: pianistas G. Gouldas, Alainas Lefévre (g. 1962), džiazo pianistai O. E. Petersonas, R. Rosnes, džiazo trimitininkai K. Wheeleris (nuo 1952 gyvena Didžiojoje Britanijoje), M. Fergusonas, smuikininkė K. Parlow, vargonininkai L. Farnamas ir E. MacMillanas, dirigentai M. Bernardi, V. Feldbrillis, P. McCoppinas, P. Dervaux, dainininkai E. Albani, E. Johnsonas, J. Vickersas, L. Marshall, M. Forrester, T. Stratas, džiazo dainininkė ir pianistė D. Krall ir kiti. Tradicinę Kanados muziką (indėnų ir imigrantų tautų) tyrė N. Beaudry, R. Bowenas, J. Cohen, M. Desroches, B. Diamond, J. Guilbault, E. Keillor, J. Kippenas, R. Qureshi, N. Rosenbergas, J. Rahnas, F. von Rosen, G. E. Smithas, A. Thrasheris, R. Witmeris.

džiazo pianisto O. E. Petersono skulptūra Otavoje (2010, skulptorė Ruth Abernethy)

21 a. pradžios žymesni kompozitoriai: Arne Eigenfeldtas (g. 1962), Allison Cameron (g. 1963), Melissa Hui (g. 1966), Lesley Barber (g. 1968), Éricas Morinas (g. 1969), Jocelyn Morlock (g. 1969), Analia Llugdar (g. 1972).

Kanados kolektyvų gastrolės Lietuvoje

Lietuvoje koncertavo choras Festival Singers of Canada (1977), Purcellio kamerinis ansamblis (1979), džiazo trio H. Fraseris ir draugai (1981), fleitininkas P. Hornas ir džiazo ansamblis (1983), Hertzo trio (1984), pianistai M. A. Ireland (1960), H. Brassard’as (1978), A. Ozolinis (1979, 1981), A. Kuerti (1981), dainininkai L. Marshall (1964), R. Verreau (1965), J. Rouleau (1966, 1969), C. Léveillée (1968), B. Turgeonas (1972), D. Bellis (1973), G. Gabora (1975, 1976, 1979), P. Julien (1975), dirigentas O.‑W. Muelleris (1970), fagotininkas G. Zukermanas (1972, 1976, 1978, 1981, 1983), vargonininkas A. Mérineau (1973, 1980), trimitininkas K. Wheeleris (1998).

Lietuvių muzikų veikla Kanadoje

Lietuviai, po II pasaulinio karo emigravę į Kanadą, susibūrė į įvairius muzikos kolektyvus. Veikia Aušros Vartų parapijos choras Montréalyje (įkurtas 1950, vadovai A. Piešina, V. Kerbelis, A. Ambrozaitis, M. Roch), mišrus choras Volungė (įkurtas 1975, vadovė D. Viskontienė), vyrų choras Aras Toronte (įkurtas 1978, vadovai V. Verikaitis, J. Govedas, L. Marcinkutė). Toronte nuo 6 dešimtmečio vidurio veikė mišrus choras Varpas (vadovas S. Gailevičius), 1976–87 Ramunėlių ansamblis (vadovės R. Šiulys ir L. Lukša-Cassidy). Lietuvių dainų šventės vyko 1978 ir 1987 vasarą. Žymūs lietuvių atlikėjai: dainininkai E. Kardelienė, L. Šukytė (Sukis), G. Capkas (Čapkauskienė), A. Fine (bosas), smuikininkė D. Pomeranz (Pomerancaitė-Mazurkevich).

L: A. Asselin Panorama de la musique canadienne Paris 1962; R. Napier A Guide to Canada’s Composers Toronto 1973; M. Melhuish Oh What a Feeling: a Vital History of Canadian Music Kingston 1996.

646

660

Kanados kultūra

Kanada

Kanados gamta

Kanados gyventojai

Kanados konstitucinė santvarka

Kanados partijos ir profsąjungos

Kanados ginkluotosios pajėgos

Kanados ūkis

Kanados istorija

Kanados santykiai su Lietuva

Kanados švietimas

Kanados literatūra

Kanados architektūra

Kanados dailė

Kanados choreografija

Kanados teatras

Kanados kinas

Kanados žiniasklaida

Kanados lietuviai

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką