Karbų krzė (Caribbean Crisis), Kùbos krzė, tarptautinė krizė, kilusi 1962 10 tarp Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir SSRS. 1959 01 Kuboje įsigalėjęs revoliucinis režimas sukėlė JAV nerimą. Kubos vyriausybė paprašė SSRS garantuoti jos saugumą. SSKP Centro komiteto I sekretorius N. Chruščiovas pasiūlė Kuboje išdėstyti vidutinio nuotolio raketas su branduolinėmis galvutėmis, galinčioms per kelias minutes pasiekti JAV teritoriją (nuo Kubos iki JAV yra apie 200 km.). JAV administracija 1962 10 14 sužinojo, kad SSRS slaptai į Kubą atgabeno raketų su branduolinėmis galvutėmis. 10 18 prezidentas J. F. Kennedy susitiko su SSRS užsienio reikalų ministru A. Gromyko, kuris patikino, jog SSRS neketina Kuboje dislokuoti puolamųjų ginklų. 1962 10 22 J. F. Kennedy įsakė sustiprinti JAV karinę jūrų bazę Guantánamo (Kuboje), blokuoti SSRS karinį tiekimą Kubai, pareikalavo pašalinti iš jos SSRS raketas. 10 25 raketų klausimas buvo iškeltas Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje.

Jungtinių Amerikos Valstijų žvalgybos nuotrauka (1962 10 24), įrodžiusi balistinių raketų bazės Kuboje buvimą

Kilo branduolinio karo pavojus; abiejų pusių ginkluotose pajėgose buvo paskelbta aukščiausia karinė parengtis. Karibų krizė dar labiau paaštrėjo SSRS prekybos laivams, kurie, manoma, gabeno raketas, priartėjus prie JAV laivyno blokuotos Kubos. N. Chruščiovo įsakymu laivai pasuko atgal. 1962 10 28 Niujorke prasidėjo JAV ir SSRS atstovų derybos. SSRS sutiko iš Kubos išvežti savo raketas su sąlyga, kad JAV įsipareigos (slaptai) nepulti Kubos ir išgabenti savo vidutinio nuotolio raketas iš Turkijos. JAV ir SSRS derybos vyko nedalyvaujant Kubos atstovams.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką