Kãributas ? po 1404, lietuvių kunigaikštis. Iš Gediminaičių. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo ir jo antrosios žmonos Julijonos sūnus. Apie 1380 stačiatikių pakrikštytas Dmitrijumi.

Su Jogaila, siekiančiu atgauti didžiojo kunigaikščio sostą, sudaręs sąmokslą, 1382 05 sukilo prieš didįjį kunigaikštį Kęstutį. Šis su kariuomene iš Vilniaus išvyko sukilimo malšinti, bet Kaributo kariuomenės buvo sumuštas, o Jogaila užėmė Vilnių ir atgavo sostą.

Veikiausiai už paramą prieš Kęstutį ir Vytautą iš brolio Jogailos gavo valdyti Naugarduko kunigaikštystę (visą ar dalį) ir Lydą. Su broliais ir pusbroliu Vytautu patvirtino Krėvos sutartį (1385). 1387 mūšyje su Vokiečių ordino kariuomene vadovavo vienam iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės dalinių. 1389 išdavė Vilniaus seniūnui Klemensui Moskorzevskiui Vytauto ketinimus atimti iš Jogailos Vilnių.

1392 atsisakė prisiekti Vytautui kaip didžiajam kunigaikščiui. 1393 pradžioje prie Dokūdavos (netoli Lydos) kautynėse su Vytauto kariuomene pateko į nelaisvę; jo valdos – buvo ir Severianų Naugardo kunigaikštystės (dabar Černigovo sritis) kunigaikštis – prijungtos prie didžiojo kunigaikščio domeno. Netrukus Kaributas, paleistas iš nelaisvės, gavo valdyti Voluinėje Zbaražą (dabar Ternopilio sritis), Podolėje – Braclavą ir Vinnycią (abu dabar Vinnycios sritis).

415

-Dmitrijus

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką