Karl Barth

Barth Karl (Karlas Bártas) 1886 05 10Bazelis 1968 12 10Bazelis, Šveicarijos evangelikų reformatų teologas, filosofas. Dialektinės teologijos, artimos religiniam egzistencializmui, kūrėjas, kalvinizmo teologijos reformatorius. 1921–35 dėstė Vokietijos universitetuose; profesorius. Antihitlerinio krikščionių sąjūdžio (1933–45) organizatorius, Barmeno deklaracijos bendraautoris. Nacionalsocialistų atleistas iš darbo. Nuo 1935 dėstė Bazelio universitete. Bendravo su Pasauline Bažnyčių Taryba ir Vatikano krikščionių vienybės sekretoriatu. Teigė, kad teologijos uždavinys – atskleisti Dievo apreiškimą istoriniame kontekste, nes negalima pažinti Dievo tikint vien Jėzumi Kristumi. Pabrėžė, kad Dievas yra objektyvi transcendentinė būtis. Ją žmogus, būdamas tik Dievo ženklas ir alegorija, gali suvokti tikėdamas. Siejo etiką ir dogmatiką. Akcentavo Dievo ir žmogaus, amžinybės ir istorijos, tikėjimo ir religinės patirties skirtumą (pažiūras veikė S. Kierkegaard’o filosofija). K. Bartho darbai turėjo įtakos krikščioniškajai teologijai. Svarbiausi veikalai: Dievo žodis ir teologija (Das Wort Gottes und die Theologie 1925), Bažnytinė dogmatika (Kirchliche Dogmatik 14 t. 1932–70), Evangelija ir įstatymas (Evangelium und Gesetz 1935), Credo (1935), Parapija ir miestiečių bendruomenė (Christengemeinde und Bürgergemeinde 1946), 19 a. protestantų teologija (Die protestantische Theologie im 19. Jh. 1947), Teologijos klausimai ir atsakymai (Theologische Fragen und Antworten 1957).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką