Szajnocha Karol (Karolis Šainochà), tikr. Karol Scheinoha von Wtelensky 1818 11 20Komarno (Lvovo sr.) 1868 01 10Lvovas, lenkų istorikas, rašytojas. Čekų kilmės. Dalyvavo patriotinių organizacijų veikloje, 1836–37 kalintas. Dirbo namų mokytoju, redaktoriumi, 1853–57 – Ossolineumo fondų saugotojo pavaduotoju. 1860 apako. Nagrinėjo daugiausia Lenkijos vidurinių amžių ir 17 a. istoriją. Veikaluose stengėsi atskleisti tiriamai epochai būdingus bruožus, detales, pavaizduoti dramatinius personažus. Lenkijos raidos atsilikimą aiškino geografinių veiksnių įtaka. Žymiausias veikalas Jadvyga ir Jogaila. 1374–1413 (Jadwiga i Jagiełło. 1374–1413 tomas 1–3 1855–56, tomas 4 1861) – vienas pirmųjų Jogailos biografinių portretų. Kiti veikalai: Boleslovas Narsusis (Bolesław Chrobry 1849), Pirmasis Lenkijos atgimimas. 1279–1333 (Pierwsze odrodzenie się Polski. 1279–1333 1849), Istorijos eskizai (Szkice historyczne 4 tomai 1854–59), Lechitiškoji Lenkijos pradžia (Lechicki początek Polski 1858; pateikta normaniškoji Lenkijos valstybės susikūrimo teorija), Dveji mūsų istorijos metai. 1846–48 (Dwa lata dziejów naszych. 1646–1648 1865–69). Parašė istorinių dramų, poezijos kūrinių. K. Szajnochos kūryba naudojosi J. I. Kraszewskis, H. Sienkiewiczius, kiti rašytojai ir istorikai.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką