Podčašnskis Karolis 1790 11 07Žirmūnai (Varanavo rj., Gardino sr.) 1860 04 07Vilnius, lietuvių architektas, architektūros teoretikas. Vėlyvojo klasicizmo atstovas. 1813–14 studijavo Vilniaus universitete, 1814–16 tobulinosi Peterburgo dailės akademijoje, 1817–18 – Paryžiuje. 1819–32 dėstė Vilniaus universitete, vadovavo Architektūros katedrai; profesorius (1822). Buvo Vilniaus universiteto architektas.

Projektai

K. Podčašinskio suprojektuota Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčia (1835; 1908–22 atvirukas)

Perkūrė Vilniaus universiteto Bibliotekos salės (1817, dabar Aula) ir Profesorių (dabar Mokslo darbuotojų) skaityklas, suprojektavo rektoriaus H. Stroynowskio paminklą Šv. Jonų bažnyčioje (1828, skulptorius K. Jelskis), rekonstravo vaistinę (1822) ir anatomikumą (1831). Svarbiausias projektas – Šv. Jonų bažnyčios rekonstrukcija (1829; pertvarkytas pietinis fasadas, pristatytas 4 kolonų klasicistinis portikas). Pagal K. Podčašinskio projektus pastatyta: Tuskulėnų (dabar Vilniaus dalis, apie 1825), Žiličių (Mogiliavo sr., Babruisko rj., 1825), Jašiūnų (1828) dvaro rūmai, gimnazijos Slucke (Minsko sr.) ir Podolės Kamenece (abi 1829), Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčia (1835), t. p. egiptietiškas tiltas per Vilnią priešais buvusio Vilniaus botanikos sodo vartus (1826, neišliko). Rekonstravo senatoriaus L. Vorcelio rūmus Sankt Peterburge (1815), perkūrė Vilniaus katedros Kęsgailų, Išganytojo karsto, Šv. Pauliaus koplyčių (visos 1836–38) interjerus.

1824–30 prižiūrėjo Gubernatūros (dabar Prezidento) rūmų Vilniuje statybą (pagal V. Stasovo rekonstrukcijos projektą). Kūrybai būdinga vėlyvojo klasicizmo formos, dažni jų elementai – korintiškasis orderis, kesoninės lubos, gipsatūros. Vienas pirmųjų Lietuvoje naudojo romantizmui būdingas pusapskričių arkų arkadas.

K. Podčašinskis. Tuskulėnų (dabar Vilniaus dalis) dvaro rūmai (apie 1825)

Veikalai

Parašė vadovėlį Architektūros pradmenys akademiniam jaunimui (Początki architektury dla użytku młodzi akademickiey 3 d. 1828–56), architektūros terminų žodyną Architektūros nomenklatūra (Nomenklatura architektoniczna 1843 21854), paskelbė mokslinių straipsnių (apie amato darbų grožį, 1821, architektūros dėstymą, 1822, architektą L. Gucevičių, 1823, paveikslų, skulptūrų ir parkų kūrimą, 1838, architektūrą ir architekto veiklą, 1838, visi lenkų kalba).

L: V. Levandauskas Architektas Karolis Podčašinskis Vilnius 1994.

2944

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką