Kãrolis Ròbertas (Károly Róbert), Kãrolis I 1288Neapolis 1342 07 16Visegrád, Vengrijos karalius (1308–42). Anžu dinastijos. Neapolio kunigaikščio Karolio Martelio sūnus, Neapolio karaliaus Karolio II ir Vengrijos karaliaus Stepono V dukters vaikaitis. 1301 nutrūkus Arpadų vyriškajai linijai siekė Vengrijos sosto. Jį 1308 užėmė įveikęs varžovus Čekijos karalių Vaclovą III ir Bavarijos kunigaikštį Otoną III. Įsitvirtino soste tik po keliolikos metų, nuslopinęs sukilimus ir privertęs paklusti diduomenę. Įvykdęs finansinę reformą padidino valstybės pajamas. Skatino prekybą ir miestų plėtotę. Sustiprino kariuomenę ir Vengrijos tarptautinę padėtį. 1339 susitarė su Lenkijos karaliumi Kazimieru III (buvo vedęs jo seserį Elžbietą), kad jei šis mirs nesusilaukęs sūnaus, Lenkijos sostas atiteks Karolio Roberto sūnui Liudvikui (būsimasis Liudvikas I Didysis; jo dukrą Jadvygą vėliau vedė Jogaila). Karolio Roberto mėginimas suvienyti Vengrijos ir Neapolio karalystes nepavyko (pirmiausia dėl popiežiaus priešinimosi).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką