Katalikų spaudos biuras

Katalkų spaudõs biùras, lietuvių katalikų spaudos naujienų agentūra. Veikė 1921–40 Kaune, 1942–44 – Čikagoje. Įsteigtas prie Katalikų veikimo centro. 1924 reorganizuotas.

Veikla

Platino spaudą, koordinavo katalikų laikraščius. Nuo 1926 leido brošiūras, rinko ir teikė žinias Lietuvos ir užsienio (Italijos laikraščiui L’Osservatore Romano ir kitiems) katalikų agentūroms, laikraščiams, agentūrai ELTA ir Valstybės radiofonui. Turėjo spaudos iškarpų ir nuotraukų archyvą. SSRS okupavus Lietuvą buvo uždarytas. Į Jungtines Amerikos Valstijas emigravęs J. Prunskis atkūrė biurą Čikagoje. Teikė informaciją apie Lietuvą Jungtinių Amerikos Valstijų spaudai.

Leidiniai

1925 leido Katalikų gyvenimo biuletenį, nuo 1928 talkino leidžiant ir redaguojant Mūsų laikraštį. Išleido 102 savaitinius biuletenius katalikų spaudai, J. Prunskio knygų (Taip mirė nemirtingieji 1941, 15 Lietuvoje sušaudytų kunigų lietuvių ir anglų kalbomis, Komunizmas ir revoliucija Amerikoje abi 1942, Sibiro ištrėmime ir bolševikų kalėjime 1944) ir kitų leidinių.

Vadovai ir darbuotojai

Vadovai: A. Jakštas (Dambrauskas), S. Šalkauskis, L. Bistras, A. Dėdelė, J. Tamošaitis, K. Barauskas, J. Prunskis. Dirbo J. Ambrazevičius, P. Būčys, J. Eretas, J. Grušas, P. Kuraitis, A. Maceina (1931 vadovavo statistikos ir dokumentacijos skyriui), I. Skrupskelis ir kiti.

2812

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką