Kaũno lėli teãtras, Kaũno valstýbinis lėli teãtras, įkurtas 1958 Kapsuke (dabar Marijampolė). Iniciatoriai – aktoriai S. Ratkevičius (1958–86 vyriausiasis režisierius, 1987–97 meno vadovas) ir jo žmona V. Gruodytė. 1958 05 18 suvaidintas pirmasis spektaklis – Stebuklingasis Aladino žibintas (pagal N. Gernet). Trupę sudarė daugiausia Kauno J. Gruodžio muzikos mokyklos absolventai. 1960 teatras perkeltas į Kauną. 7 dešimtmetyje teatre plėtota realistinio imitacinio lėlių teatro kryptis. Nuo 1968 režisierius S. Ratkevičius ir dailininkas V. Mazūras plėtojo lėlių teatro specifinę kalbą, jo poetiką (P. Mančevo Zuikių mokykla, Eglė žalčių karalienė, pagal S. Nėrį, abu 1968, A. Popescu Spindulėlis 1971). Nuo 1975 spektaklius režisavo A. Stankevičius (1997–2010 meno vadovas; G. Urban Mėlynasis šunytis 1975, E. Ignatavičiaus Šyvio dalia 1979, Stebuklingoji motina elnė 1985). Nuo 8 dešimtmečio Kauno lėlių teatras gastroliuoja užsienyje (Europos ir Pietų Amerikos šalyse), dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose (pelnė įvairių apdovanojimų). Nuo 1991 teatre kasmet rengiamas tarptautinis lėlių teatrų festivalis Šypsos lėlės ir vaikai. 1994 teatre V. Gruodytė ir S. Ratkevičius įkūrė lėlių teatro muziejų (rengiami teatralizuoti užsiėmimai vaikams). Nuo 1969 teatras yra Tarptautinės lėlininkų organizacijos (UNIMA) narys.

Kauno lėlių teatras. Spektaklio Eglė žalčių karalienė scena (1968, pagal S. Nėrį, režisierius S. Ratkevičius, dailininkas V. Mazūras, © LATGA, 2020)

Su teatru bendradarbiavo režisieriai L. Lankauskaitė, R. Driežis, J. Januškevičiūtė, O. Žiugžda, dailininkai D. Barauskas, J. Stauskaitė, J. Račinskaitė, kompozitoriai V. Bartulis, B. Gorbulskis, F. Latėnas, M. Urbaitis. Žymesni aktoriai: V. Aleksaitis, S. Bagaliūnas, R. Čeponienė, A. Daugėlytė, A. Ignatavičienė, O. Stankevičienė, L. Strazdauskienė, L. Zorūbaitė, E. Žekienė, A. Žiurauskas. Teatro vadovai: 1986–2020 – Sigitas Klibavičius, nuo 2020 – Rasa Bartninkaitė.

L: V. Žirgulis Kauno valstybinis lėlių teatras Kaunas 1983; Kauno valstybinis lėlių teatras Kaunas 1988.

288

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką