Kauno pilis

Kauno pilis ir senamiestis

Kaũno pils yra prie Nemuno ir Neries santakos. 13–14 a. aptvarinės pilies liekanos – 14–17 a. karinės architektūros paminklas. Pilis (iš dalies atkurta) sudaro pusiau uždarą kiemą. Kiemo pietvakariniame kampe išliko kvadratinio bokšto apačia, pietrytiniame kampe – apskritas bokštas (atstatyta iki ketvirto aukšto ir stogas) su bastėja papėdėje, bastėjoje esanti šaudykla tuneliu sujungta su bokšto pirmuoju aukštu. Iš pietų ir rytų pusių pilies liekanas juosia gilus griovys. Pilies pietrytiniame bokšte nuo 2011 veikia Kauno miesto muziejaus Pilies skyrius, rengiamos parodos, edukaciniai užsiėmimai. Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registre nuo 1992.

Istorija

4–5 a. pilies teritorijoje jau būta gynybinių įrenginių. Manoma, pirmoji mūrinė pilis pastatyta 13 a. antroje pusėje. Ją sudarė apie 0,5 ha kiemas, apjuostas 2–2,2 m storio, 12–3 m aukščio gynybine siena su giliu grioviu, kurio dugne įrengta 10–11 m aukščio, 1,3–2 m storio priešpilio siena (abi sienos mūrytos iš lauko akmenų). Sienų viršuje buvo šaudymo angos ir medinės šaulių galerijos. 1362 Vaidoto vadovaujamos įgulos ginamą Kauno pilį sugriovė kryžiuočiai. Antroji mūrinė pilis pastatyta prieš 1368 ant buvusios vidinės sienos pamatų. Jos sienos buvo 3,5 m storio, apie 10 m aukščio, kiautinio mūro konstrukcijos keturiuose kampuose buvo pastatyti flanginiai bokštai. Pilį juosė apsauginis griovys.

Kauno pilis

Kauno pilies griuvėsiai (20 a. 3–4 dešimtmetis, Vytauto Didžiojo karo muziejus)

14 a. antroje pusėje dėl pilies kovėsi lietuviai ir kryžiuočiai, ji daug kartų apgriauta ir remontuota. 1404 galutinai atiteko lietuviams, buvo atsparos punktas per 1409 žemaičių sukilimą ir 1410 karą su kryžiuočiais. Po Žalgirio mūšio (1410) pilies karinė reikšmė sumažėjo, ji tapo Kauno seniūno rezidencija. 16 a. antroje pusėje prie pietvakarinio bokšto įrengta bastėja. 1601–11 dalį pilies keliskart paplovė Neris; 18 a. pirmoje pusėje vanduo nuvertė šiaurinę sieną ir du bokštus. Pilis buvo apleista, virto griuvėsiais. 18 a. viduryje išlikusioje kiemo dalyje buvo įrengtas kalėjimas, 18 a. pabaigoje Kauno pilyje kartais vykdavo Kauno apskrities bajorų seimeliai. 19 a. pirmoje pusėje įrengtos kareivinės ir gimnastikos salė. 1831, 1895 pilis remontuota. Po 1863–1864 sukilimo jos teritorija apleista, griuvėsiai vis labiau nyko.

Tyrimai, konservavimas, restauravimas

1925 Valstybinės archeologijos komisijos (vadovas E. Volteris) pavedimu pilį pirmasis tyrė dailininkas Arkadijus Presas, 1930, 1932 – pats E. Volteris. 1930 Kauno miesto savivaldybė nupirko aplink pilį buvusius statinius ir sutvarkė piliavietę. Buvo pradėti archeologiniai tyrimai, konservavimo darbai. 1939–41 architektas Jurgis Getneris ir inžinierius V. Verbickas konservavo pietvakarinį bokštą, 1955–61 pilį tyrė K. Mekas. 1953–64 ir 1970–74 pagal Ž. Simonaičio ir S. Čerškutės projektus pilies ir priešpilių griuvėsiai konservuoti, iš dalies restauruoti. Pietrytiniame bokšte 1964 įrengtas Kauno istorijos muziejaus filialas. Iki 1987 Kauno pilies bokšto ekspozicija veikė vasarą. 20 a. 9 dešimtmečio pabaigoje dėl vis blogėjančios bokšto būklės ekspozicija buvo uždaryta.

Kauno pilis 20 a. antroje pusėje

Nuo 1989 Kauno pilies tyrimams vadovavo archeologas Algirdas Žalnierius. 1989–90 Kauno paminklų restauravimo ir projektavimo instituto architektai pradėjo rengti piliavietės atkūrimo projektus. Iki 2004 06 pilis priklausė Vytauto Didžiojo karo muziejui, vėliau Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu perduota patikėjimo teise valdyti ir naudoti Kauno miesto savivaldybei. 2009–11 Kauno miesto savivaldybės iniciatyva pagal architekto Kęstučio Mikšio projektą atlikta pilies pietrytinio bokšto, gynybinės sienos rytinės dalies, piliavietės šiaurinės dalies kontūro dalinė rekonstrukcija, pilies pritaikymo visuomenės poreikiams darbai. Nuo 2011 pilyje veikia Kauno miesto muziejaus padalinys, 2012 atidaryta Kauno pilies istorijos ekspozicija.

Prie pilies vyksta miesto renginiai – festivalis Operetė Kauno pilyje, Pažaislio muzikos festivalio spektakliai, Kauno Hanza dienų viduramžių mugė, amatininkų miestelis, riterių kovos, pilies gynimo nuo kryžiuočių inscenizacijos.

2271

K. Mekas Kauno pilis / Lietuvos pilys Vilnius 1971.

1577

1674

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką