Baršáuskas Kazimieras 1904 05 13Gižai (Vilkaviškio apskr.) 1964 02 24Vilnius (palaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse), Lietuvos fizikas, pirmasis Kauno politechnikos instituto rektorius. P. Baršausko tėvas, J. Baršausko brolis. Gamtos m. dr. (1938), fiz. ir mat. m. dr. (1946). LSSR mokslų akademijos akademikas (1956).

Išsilavinimas ir veikla

1930 baigė Vytauto Didžiojo universitetą, 1930–46 su pertraukomis jame dirbo, 1941–42 ir 1944–46 Fizikos katedros vedėjas; profesorius (1941). 1936–37 stažavo Berlyno technikos universitete pas profesorių H. W. Geigerį, tyrė kosminius spindulius. 1943 uždarius Vytauto Didžiojo universitetą su kitais suorganizavo Aukštujų kursų Technikos skyrių. Nuo 1946 dėstė Kauno universitete, 1946–47 Technologijos, 1947–50 Elektrotechnikos fakulteto dekanas, 1946–50 Fizikos katedros vedėjas. Vienas Kauno politechnikos instituto įkūrėjų, 1950–64 rektorius, Fizikos katedros vedėjas. Rūpinosi lietuvių inžinierių rengimu, lietuvių techninės inteligentijos ugdymu; globojo tremtinių ir kitų represuotųjų vaikus; 1950–64 Kauno politechnikos institute parengta apie 8000 inžinierių. 1956–58 kandidatas į LKP CK narius, nuo 1958 narys. Nuo 1955 LSSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas.

Kazimieras Baršauskas

Mokslinė veikla

Svarbiausi darbai iš antrinių kosminių spindulių energijos pasiskirstymo. Su kitais tyrė ultragarsinės spektrometrijos metodiką, branduolių magnetinį rezonansą (signalo ir triukšmo didžiausio santykio gavimo sąlygas, pastovaus magnetinio lauko, kuriuo sužadinamos sukinių sistemos, stabilumą ir kitimą), puslaidininkinių triodų savybes. Paskelbė daugiau kaip 60 mokslinių straipsnių.

Knygos

Parašė knygas: Fizikos praktikos darbai (su kitais, 1938), Kosminiai spinduliai (1946), Fizika klausimais ir atsakymais (1947), vadovėlius vidurinėms mokykloms: Fizika (su A. Juška, 1940), Fizika (su kitais, d. 1, 1941), Fizika (4 d., 2 knygos 1945–50), Fizika VII klasei (su A. Puodžiukynu, 1958 21959 išverstas į lenkų kalbą 31960).

Apdovanojimai

LSSR valstybinė premija (1969, po mirties; su E. Jaroniu ir V. Ilgūnu).

Atminimo įamžinimas

1965 Kauno politechnikos instituto ultragarso probleminė laboratorija (nuo 1999 Kauno technologijos universiteto Ultragarso mokslo institutas) pavadinta K. Baršausko vardu. 1993 Lietuvos mokslų akademija įsteigė K. Baršausko premiją už pasiekimus elektronikos ir elektrotechnikos srityje.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką