Gasčinas Kazimieras 1926 03 04Klovainiai 2009 02 22Telšiai, Lietuvos katalikų kunigas. Monsinjoras (1990). 1947–52 ir 1957–58 studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje; teologijos licenciatas (1958). 1951 įšventintas kunigu. 1952 paskirtas Tauragės Švenčiausiosios Trejybės bažnyčios, 1952–53 – Telšių katedros vikaru. 1953–54 buvo Tenenių, 1954–55 Pikelių, 1955–57 Vaiguvos parapijų klebonas. 1957–58 Kauno Šv. Juozapo parapijos altarista su vikaro teisėmis. 1958 paskirtas Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaru. 1959 Kauno arkivyskupijos valdytojas J. Stankevičius paskyrė Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos dėstytoju; sovietų saugumas pareigų eiti neleido. 1960–73 paskirtas Švėkšnos parapijos klebonu. 1965 vyskupo P. Maželio pakeltas Telšių katedros kapitulos kanauninku. 1973–75 buvo Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčios, 1975 Telšių katedros altarista. 1975–78 – Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapijos, 1978–81 Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos, 1981–88 Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas. 1988–89 Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos dėstytojas. 1989 vyskupui A. Vaičiui atkūrus Telšių kunigų seminariją, paskirtas jos rektoriumi. 1993 jo paties prašymu atleistas iš rektoriaus pareigų ir paliktas dėstytoju. Nuo 2007 buvo Telšių katedros rezidentas.

-Gaščiūnas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką