Jaũnius Kazimieras 1848 05 18Lembas (Kvėdarnos vlsč.) 1908 03 09Sankt Peterburgas (palaidotas Kaune), lietuvių kalbininkas, katalikų kunigas. Kazanės universiteto garbės dr. (1904). Bendravo su J. Baudouinu de Courtenay. Nuo 1871 mokėsi Kauno kunigų seminarijoje (A. Baranausko mokinys), 1875–79 – Dvasinėje katalikų akademijoje Sankt Peterburge. 1875 įšventintas kunigu. 1880–92 dėstė Kauno kunigų seminarijoje, 1898–1906 Dvasinėje katalikų akademijoje (graikų, lotynų, hebrajų kalbas). Profesorius (1885). 1893–95 Kazanės parapijos klebonas. Susistemino lietuvių kalbos tarmes, pateikė jų klasifikaciją (ją patobulino A. Salys; vadinama K. Jauniaus ir A. Salio), 1891–98 parengė 6 (Ukmergės, Kauno, Raseinių, Zarasų, Šiaulių, Panevėžio) tarmių aprašus; paskelbė studiją apie lietuvių kalbos priegaides (Intonacja glasnych zvukov litovskago jazyka 1900), 1885–92 parašė Lietuvių kalbos gramatiką (išspausdinta 1911, rusų kalba 1916, išvertė K. Būga).

Kazimieras Jaunius (19 a. pabaiga)

Joje (palyginti su ankstesnėmis) daugiau duomenų apie tarmes, suformuluoti keli nauji kirčio ir priegaidės dėsniai, papildytos linksniavimo paradigmos, sukurta gramatikos terminų (priegaidė, veiksmažodis, asmuo, linksnis, kamienas). Gramatikai trūko sistemiškumo, labai sudėtinga rašyba (ją grindė tarmių derinimo principu, siekė perteikti jų fonetines ypatybes). Etimologijoje laikėsi klaidingos metodikos – semantiškai artimus, bet skirtingus savo fonetika žodžius ar jų formas mėgino išvesti iš vienos pagrindinės formos. K. Jaunius yra pirmasis lietuvių kalbininkas, bandęs plačiau tirti baltų ir finų kalbų santykius; parašė lietuvių–estų, lietuvių–suomių etimologinius ir baltiškos kilmės suomių kalbos skolinių žodynėlius (neišspausdinti). Tyrė indoeuropiečių ir semitų kalbų santykius, domėjosi mitologijos problemomis. K. Jauniaus kalbinis palikimas, užrašytas K. Būgos, saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje.

R: Kalbininko Kazimiero Jauniaus rankraštinis palikimas: Katalogas ir publikacijos Vilnius 1972. L: V. Drotvinas, V. Grinaveckis Kalbininkas Kazimieras Jaunius Vilnius 1970.

2069

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką