Kazimieras Leonas Sapiega

Kazimiero Leono Sapiegos portretas (aliejus, 18 a., nežinomas dailininkas, Lietuvos dailės muziejus)

Sapiegà Kazimieras Leonas 1609 07 15Vilnius 1656 01 19Lietuvos Brasta (dabar Baltarusija), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės ir karo veikėjas. Mecenatas. Leono Sapiegos ir jo antrosios žmonos Elžbietos Radvilaitės, Kristupo Radvilos Perkūno dukters, sūnus. Jono Stanislovo Sapiegos brolis. Studijavo Vilniaus akademijoje, Miuncheno, Ingolstadto, Leuveno, Bolonijos ir Paduvos universitetuose, viešėjo pas Prancūzijos ir Austrijos monarchus. Mokėjo 7 kalbas, garsėjo iškalbingumu. Abiejų Tautų Respublikos (ATR) valdovo Zigmanto Vazos paskirtas didžiuoju raštininku tvarkė ATR archyvą. Nuo 1638 buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rūmų maršalka. Dalyvavo sudarant ATR ir Rusijos imperijos Polianovkos taikos sutartį (1634). Nuo 1643 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pakancleris. ATR valdovas Vladislovas Vaza paskyrė jį savo testamento vykdytoju.

Kai per 1648–54 ukrainiečių kazokų sukilimą jie su Rusijos kariuomene per dabartinę Baltarusiją veržėsi į Lietuvą, K. L. Sapiegos vadovaujama kariuomenė (savo lėšomis išlaikė apie 1000 karių) juos sumušė ties Bychavu, su kazokais 1649–51 kovėsi prie Zborovo (Zborovo mūšis), Berestečko (Berestečko mūšis) ir Žvaneco (dabar Ukraina). 1655 Jonušo Radvilos vadovaujamai LDK didikų ir bajorų grupuotei su švedais sudarius Kėdainių sutartį liko ištikimas ATR valdovui Jonui Kazimierui, su jais kovojo. Vilniaus universitetui paskyrė lėšų Civilinės ir Kanoninės teisės katedroms įsteigti (fundatoriaus garbei vadinta Schola Sapiehana), universiteto bibliotekai padovanojo apie 300 tomų retų knygų. K. L. Sapiegos lėšomis buvo pastatyta katalikų bažnyčių, Berezoje (Pružanų apskr.) įkurdinti vienuoliai kartūzai, jiems pastatytas vienuolynas, puošni barokinė bažnyčia.

Mirė nepalikęs įpėdinių. Didelius dvarus išsidalijo giminės.

R: Kazimiero Leono Sapiegos archyvo inventorinė knyga (parengė D. Antanavičius, A. Baliulis) Vilnius 2014. L: Polski słownik biograficzny t. 35 d. 1 Warszawa–Kraków 1994.

415

2808

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką