Pugẽvičius Kazimieras 1928 04 29Baltimorė 2000 02 29Baltimorė, kunigas, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių visuomenės veikėjas. 1953 baigė Vašingtono katalikų universitetą, įšventintas kunigu. 1953–55 ir 1962–65 amerikiečių parapijų, 1955–62 ir 1995–97 Šv. Alfonso lietuvių parapijos vikaras Baltimorėje. 1955 įkūrė Jaunųjų krikščionių darbininkų apygardą, iki 1962 jos kapelionas. 1962–65 Baltimorės arkivyskupijos šeimų komisijos, 1965–74 jos radijo ir televizijos reikalų vedėjas, 1967–70 – informacijos biuro vadovas. 1966 parengė dokumentinį filmą apie Šiluvos koplyčios šventinimą Vašingtone. Pirmojo Jungtinių Amerikos Valstijų tarpkonfesinio biuro Ecumedia steigėjas (1970). 1970–72 Amerikos Catholic Broadcasters asociacijos pirmininkas.

Kazimieras Pugevičius

1973–88 į anglų kalbą vertė Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką, ją redagavo, rūpinosi leidimu, platino politikams ir diplomatams. 1974 Kunigų vienybės vicepirmininkas. 1974–84 Amerikos lietuvių katalikų tarnybos vadovas. 1975–92 Lietuvių katalikų religinės šalpos reikalų vedėjas Brukline, 1979 įsteigė jos padalinį – Lietuvių informacijos biurą. 1982–88 JAV lietuvių bendruomenės religinių reikalų tarybos pirmininkas. 1988 organizavo pagalbos Lietuvai akcijų, knygų siuntų. 1997 atvyko į Lietuvą, paskirtas į Palaimintojo J. Matulaičio parapiją Vilniuje.

Bendradarbiavo laikraščiuose Darbininkas, Draugas, The Catholic rewiew.

Gedimino ordino Komandoro kryžius (1999).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką