Račkáuskas Kazimieras 1935 10 21Bekštonys (Žaslių vlsč.) 2021 06 15Vilnius, lietuvių istorikas, kraštotyrininkas, žurnalistas. Dr. (hum. m.; ist. m. kand. 1987).

Veikla

1956–60 mokytojavo, 1961–65 dirbo Kauno istorijos muziejuje. 1966 baigė Vilniaus universiteto Istorijos‑filologijos fakultetą. 1971–90 Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos centro tarybos pirmininko pavaduotojas. 1989 atkūrė Tėvynės pažinimo draugiją, nuo 2004 buvo jos valdybos pirmininkas.

1989–2009 mėnraščio Gimtinė leidėjas ir redaktorius, leidyklos Gimtinė steigėjas. Tėviškės pažinimo paramos fondo steigėjas ir vadovas (nuo 1997).

Publikacijos

Parengė paminklų apsaugos, kraštotyros, visuomeninių muziejų, atsiminimų ir metraščių rašymo metodikų. Svarbesnės knygos: Tegyvuoja gyvenimas (1965), Kraštotyros sąjūdis Lietuvoje (1987), Aukštadvaris, Mano gimtinė (abi 2002), Bekštonys: kaimas Paparčių ir Kernavės pašonėj (2009), Paparčių šviesos židinys: mokyklos praeities fragmentai (2010), Jubiliejinė puokštė: Jonui Laurinavičiui – 75 (2014), Čižiūnų židinio šviesa: mokyklos istorijos paveldas (2014), Europoje su savo kraičiu: kultūros istoriko publicistika (1 ir 2 dalis, 2015), Nepriklausomos Lietuvos mokytojai: 1918–1940 metų biografijos (2018).

Vienas ir su kitais sudarė straipsnių rinkinių apie kraštotyrą, t. p. Gimtinės, N. Kairiūkštytės darbų bibliografinę rodyklę. Parašė daugiau kaip 2000 populiarinamųjų straipsnių apie kraštotyrą, apsakymų, eilėraščių.

2338

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką