Kazimieras Vasiliauskas

Vasiliáuskas Kazimieras 1922 04 09Kateliškiai (Vabalninko vlsč., Biržų–Pasvalio apskr.) 2001 10 14Vilnius, Lietuvos katalikų kunigas, pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvis, tikinčiųjų ir pilietinių teisių gynėjas. Monsinjoras (1989).

Išsilavinimas ir veikla

1946 baigęs Vilniaus kunigų seminariją įšventintas kunigu ir paskirtas Kalesninkų, 1947 – Švenčionių, 1948 – Vilniaus Šv. Teresės parapijos ir Aušros Vartų koplyčios vikaru. Aktyviai dalyvavo slaptos savišvietos draugijos Aušros Vartų Mergelės Marijos kolegija veikloje. Netrukus iš Vilniaus išsiųstas ir paskirtas Rimšės parapijos administratoriumi. 1949 sovietų saugumo suimtas, apkaltintas antisovietine veikla ir nuteistas 10 m. lagerio. 1950 įkalintas Intos lageryje, dirbo anglių kasyklose. 1956 paleistas grįžo į Lietuvą. 1957 vėl suimtas ir įkalintas Vorkutos lageryje. 1958 paleistas, sovietų valdžia jam uždraudė gyventi Lietuvoje ir dirbti kunigo darbą. Iki 1968 Daugpilyje dirbo kroviku, kolūkio buhalteriu ir elektriku.

Kazimieras Vasiliauskas

1969 sovietų valdžios leidimu grįžęs į Lietuvą paskirtas Varėnos parapijos klebonu, nuo 1975 – Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos vikaras adjutorius. Palaikė ryšius su antisovietinio pasipriešinimo dalyviais, Lietuvos Helsinkio grupe, jo namuose per disidento S. Kovaliovo teismo procesą buvo apsistojęs žmogaus teisių gynėjas A. Sacharovas. 1989–97 Vilniaus arkikatedros klebonas. 1993–95 Vilniaus kunigų seminarijos rektorius. Nuo 1997 emeritas Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Atminimo įamžinimas

Apie K. Vasiliauską sukurti dokumentiniai televizijos filmai: Monsinjoras (1997, režisierė Vanda Vainoraitė), Laimingi buvę jo akivaizdoje (2007, režisierius Saulius Vosylius). 2006 Vilniuje Pylimo g. 6 atidengta memorialinė lenta (skulptorius Romas Kvintas). 2010 Vilniuje pastatytas paminklas, 2022 Vabalninke atidengta stela (abiejų skulptorius Jonas Gencevičius).

Apdovanojimai

Gedimino ordino Karininko kryžius (1994). Vilniaus miesto garbės pilietis (2000).

L: A. Drilinga Monsinjoras: akimirkos su monsinjoru K. Vasiliausku Marijampolė 1994; Širdies neatskiriamasis: monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas mūsų atsiminimuose / sudarė O. Baliukonė Vilnius 2002; A. Nakas, J. Norkevičius Bičiulystės puslapiai Vilnius 2002; Iki švytėjimo: Kazimiero Vasiliausko laiškai Zitai Žemaitytei / sudarė O. Baliukonė Vilnius 2004, R. Sakalauskaitė Gyvenimas, koks jis buvo: Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija Vilnius 2015; Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko tremties takais / sudarė R. Sakalauskaitė Vilnius 2022.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką