šv. Kazimieras (nežinomas dailininkas, apie 1520, Lietuvos dailės muziejus)

Kazmieras 1458 10 03Krokuva 1484 03 04Gardinas (palaidotas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kunigaikštis. Šventasis (1602; šventė – kovo 4). Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio ir Elžbietos Habsburgaitės antrasis sūnus, valdovų Vladislovo II Jogailaičio, Jono Albrechto, Aleksandro, Žygimanto Senojo, kardinolo Frydricho brolis.

šv. Kazimieras (nežinomas dailininkas, apie 1520, Lietuvos dailės muziejus)

Mokėsi iki 16 metų; mokė J. Długoszas, Ph. Callimachus. Mokėjo lenkų, lotynų, vokiečių kalbas. 1471 pretendavo į Vengrijos sostą. Vyriausiajam broliui Vladislovui tapus Čekijos karaliumi, karaliaus šeimos neoficialiai laikytas Lenkijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovo sosto įpėdiniu. Kartais, ilgiausiai 1481–83, Lenkijoje pavaduodavo į Lietuvą ar kitur išvykusį tėvą. Su tėvais dažnai (1474–84) lankydavosi Lietuvoje, gyvendavo Vilniaus pilyje. 1481 atsisakė vesti imperatoriaus Frydricho III dukterį Kunigundą – pasak tradicijos, rėmėsi nuostata išlaikyti skaistybę ir silpna sveikata (sirgo tuberkulioze). Iš kitų 5 brolių išsiskyrė gabumais, atmintimi, pamaldumu, katalikybės reikalavimų vykdymu, gerumu, gailestingumu (gausiai šelpė ir Vilniaus vargšus).

Iš Kazimiero stebuklų garsiausias, teigiama, įvykęs 1518 ties Polocku, kai Kazimieras, pasirodęs ant balto žirgo, perskyrė vandenį, taip padėjo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės armijai persikelti per patvinusią Dauguvą ir sumušti didesnę Maskvos kariuomenę. Vilniečių ir kitų vietos gyventojų šventuoju (po mirties) laikyto Kazimiero oficialiu kanonizavimu rūpinosi brolis Žygimantas Senasis. Kazimierą paskelbus šventuoju 1604 kovą Vilniuje pirmąkart tai itin iškilmingai paminėta. Kazimiero kultą, kaip vieną kovos su reformacija būdų, platino jėzuitai; jie 1604–18 Vilniuje pastatydino Šv. Kazimiero bažnyčią. 21 a. pradžioje tokį titulą Lietuvoje ir Lenkijoje turėjo virš 30 bažnyčių. Valdovo Zigmanto Vazos iniciatyva 1623–36 pastatyta Vilniaus katedros Šv. Kazimiero koplyčia (į ją perkelti Kazimiero palaikai).

paminklas šv. Kazimierui Merkinėje (pastatytas 1993, skulptorius K. Lanauskas)

1636 Kazimieras paskelbtas Lietuvos globėju; jo kultas išpopuliarėjo 19 amžiuje. Sovietų valdžiai atėmus iš Bažnyčios Vilniaus arkikatedrą baziliką karstas su Kazimiero palaikais 1953 perkeltas į Šv. Petro ir Povilo bažnyčią, per tautinį atgimimą 1989 03 04 iškilmingai grąžintas į Vilniaus arkikatedros bazilikos Šv. Kazimiero koplyčią.

P: Šv. Kazimiero gyvenimo ir kulto istorijos šaltiniai: Casimiriana: fontes vitae et cultus S. Casimiri Vilnius 2003; Ankstyvieji šv. Kazimiero „Gyvenimai“: Casmiriana II. Vitae antiquiores S. Casimiri Vilnius 2004; Šventojo Kazimiero kultas ir ikonografija Lietuvoje: katalogas / sudarė N. Markauskaitė, S. Maslauskaitė, Vilnius 2009. L: Z. Ivinskis Šv. Kazimieras, 1458–1484 New York 1955; Šventojo Kazimiero penkšimtis 1484–1984 New York 1955; P. Rabikauskas Lietuvos globėjas šv. Kazimieras Vilnius, Kaunas 1993; V. Ališauskas Šventasis Kazimieras Vilnius 2004; Šventasis Kazimieras istorijos vyksme: Įvaizdis ir refleksija / sud. P. Subačius Vilnius 2006; A. Lipnicki Życie, cuda i cześć śiętego Kazimierza, królewicza polskiego, wielkiego księcia litewskiego Vilnius 1889; P. Rabikauskas Święty Kazimierz, patron Litwy Kraków 1997; V. Ališauskas Święty Kazimierz Vilnius 2004.

1412

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką