Bizáuskas Kazys 1893 02 14Pāvilosta (Kuldīgos apskr., Latvija) 1941 06 26prie Byhosavo stoties (netoli Červenės, Polocko rj.), Lietuvos valstybės veikėjas, diplomatas. Vasario 16 Akto signataras.

Kazys Bizauskas (Lietuvos nacionalinis muziejus)

Išsilavinimas, profesinė ir visuomeninė veikla

K. Bizauskas (tupi antras iš dešinės) su kitais Maskvos Rūtos draugijos vakaro dalyviais (1914 01 06; Kauno miesto muziejus)

Nuo 1909 aktyviai bendradarbiavo lietuvių katalikiškoje spaudoje. 1913 baigęs Kauno gimnaziją įstojo į Maskvos universiteto Teisės fakultetą. 1913 Maskvos lietuvių katalikų studentų draugijos Rūta vienas steigėjų. 1914 Rygos garso redaktorius. 1915 Panevėžio lietuvių gimnazijos inspektorius. 1925 Kaune įsteigė knygų leidimo bendrovę Žinija. XXVII knygos mėgėjų draugijos (įkurta 1930) ir Lietuvių–britų draugijos (įkurta 1938) vienas steigėjų. 1933 Naujosios romuvos bičiulių sąjungos centro valdybos, 1935 Ateitininkų federacijos vyriausiosios valdybos pirmininkas.

Politinė veikla

K. Bizauskas (sėdi pirmas iš dešinės) su kitais Lietuvos atstovybės Londone darbuotojais (1920, antras iš kairės atstovybės vadovas J. Šliūpas, trečias – Lietuvos atstovas V. Čepinskis; Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

1917 Lietuvių konferencijoje Vilniuje išrinktas Lietuvos Tarybos nariu ir generaliniu sekretoriumi (buvo iki 1920). Nuo 1918 Lietuvių krikščionių demokratų partijos, jos centro komiteto narys. 1919–20 Lietuvos atstovybės Londone patarėjas. 1920 Lietuvos delegacijos taikos derybų su Sovietų Rusija generalinis sekretorius. 1920–22 Steigiamojo Seimo narys (Lietuvių krikščionių demokratų partijos frakcija), švietimo ministras. 1922–23 Lietuvos atstovas Vatikane, 1923–24 – Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1924–27 nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Jungtinėse Amerikos Valstijose, 1927–28 ir 1939 01–03 Latvijoje, 1928–30 Didžiojoje Britanijoje, 1930–31 Olandijoje. 1931–32 ir 1938–39 įgaliotasis ministras prie Užsienio reikalų ministerijos, 1932–38 ministerijos Teisės ir administracijos departamento direktorius. 1939–40 ministro pirmininko pavaduotojas, įgaliotasis ministras Vilniuje (po Vilniaus krašto atgavimo). 1940 07 NKVD suimtas, 1941 nužudytas.

Kazys Bizauskas (1933; Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

K. Bizauskas (penktas iš dešinės) su prezidentu A. Smetona (ketvirtas iš kairės) ir Vyriausybės nariais Prezidentūroje 1939 11 22 (Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

Kūryba

Parašė vadovėlį Raštijos bei literatūros teorija (dalis 1 1918, 3 ir 4 leidimai Literatūros teorija 1922–23), išvertė J. Spielmanno apysaką Išpažinties paslaptis (1912), V. Sirokomlės knygą Nemunas nuo versmių iki žiočių (1933 21991).

L: P. Zundė Kazys Bizauskas 2 knygos Čikaga 1993–94.

1718

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką