Grgas Kazys 1924 03 01Pagiriai (Čekiškės vlsč., Kauno apskr.) 2002 12 03Vilnius, lietuvių tautosakininkas paremiologas, folkloristikos istorikas. Habil. dr. (hum. m.; filol. m. dr. 1983).

Išsilavinimas ir akademinė veikla

1945–48 Kauno universitete studijavo (pašalintas dėl sovietų ideologijai nepriimtinų pažiūrų) lietuvių kalbą ir literatūrą, 1951 baigė Vilniaus universitetą. 1950–54 dirbo Lietuvos mokslų akademijos Istorijos institute, 1954–2002 Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. 1990–96 dėstė Vytauto Didžiojo universitete, 1996–1998 Vilniaus universitete; profesorius (1995).

Kazys Grigas

Veikalai

Patobulino ir pritaikė lyginamąjį metodą patarlėms tirti. Sudarė lietuvių patarlių ir priežodžių klasifikavimo sistemą, pagal ją rengiamas daugiatomis leidinys Lietuvių patarlės ir priežodžiai (t. 1 2000, Lietuvos mokslo premija 2001, su kitais).

Išleido komparatyvistinių tyrinėjimų knygą Lietuvių patarlės (1976), Patarlių paralelės: Lietuvių patarlės su latvių, baltarusių, rusų, lenkų, vokiečių, anglų, lotynų, prancūzų atitikmenimis (1987). Sudarė lietuvių patarlių ir priežodžių sisteminę kartoteką (daugiau kaip 200 000 vienetų).

Paskelbė lyginamosios paremiologijos studijų tarptautiniuose leidiniuose Proverbium (1970–74, 1998, 2002), Nordick Yearbook of Folklore (1995), Journal of the Baltic Institut of Folklore (1996), lyginamosios folkloristikos straipsnių Tautosakos darbuose, studijų Smulkioji lietuvių tautosaka (1968), S. Daukantas ir lietuvių tautosaka (1983), Nuo pirmųjų įrašų iki sisteminio leidinio (2000), apie A. Jušką ir J. Jušką, V. Kalvaitį, M. L. Rėzą ir kitus (daugiau nei 100 publikacijų). Parengė antologiją Lietuvių tautosaka: Smulkioji tautosaka, žaidimai, šokiai (t. 5 1968), publikaciją A. Baranausko Patarlės (1986). Knygos Lietuvių tautosakos apybraiža (1963) vienas autorių. Su kitais parengė leidinius Lietuvių tautosaka, užrašyta 1944–1956 (1957), Patarlės ir priežodžiai (1958), S. Daukanto knygą Žemaičių tautosaka (2 t. 1984).

Leidinio Liaudies kūryba (4 kn. 1969–96) vienas autorių, sudarytojų ir redaktorių. Sudarė tautosakos rinkinių vaikams Menu mįslę keturgyslę (1970), Čir vir vir pavasaris (1971), Anksti rytą kėliau: Iš S. Daukanto rinkinių (1993) ir kitus.

Išvertė prozos kūrinių (L. Carrollio ir kitų).

Apdovanojimai

LSSR valstybinė premija (su kitais, 1970), Gedimino ordino Karininko kryžius (2000), Lietuvos mokslo premija (su kitais, 2001).

2906

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką