Kazys Gudelis (1920–22, Vytauto Didžiojo karo muziejus)

Gudẽlis Kazys 1896 03 10Guoteliai (prie Vaškų) 1963 03 03Kaunas, Lietuvos karo veikėjas. Pulkininkas (1940).

1919 07 baigė Karo mokyklą, tarnavo Pirmajame raitelių pulke. 1920 07–12 dalyvavo kovojant su Lenkijos kariuomene (Nepriklausomybės karas). 1923 10 baigė Aukštuosius karininkų kursus. Nuo 1927 03 pulko vado padėjėjas (pavaduotojas). 1931 08 baigė Aukštesniųjų karininkų kursus. 1932 10 –1939 04 Ulonų pulko vado padėjėjas, 1939 05–1940 04 Kavalerijos štabo Pirmojo skyriaus viršininkas, nuo 1940 05 buvo Ulonų pulko vadas.

1940 06 SSRS okupavus Lietuvą ir likviduojant jos kariuomenę, 1940 09 paskirtas SSRS kariuomenės Dvidešimt devintojo teritorinio šaulių korpuso Dvidešimt šeštojo kavalerijos pulko vadu. 1941 06 išsiųstas į tobulinimosi kursus Maskvoje. Per SSRS–Vokietijos karą sovietinės kariuomenės Šešioliktosios lietuviškosios šaulių divizijos užnugario viršininkas. Po karo dirbo Kauno universiteto ir Kauno politechnikos instituto karinėse katedrose.

Vyčio Kryžiaus II rūšies 3 (1927), Vytauto Didžiojo 4 (1935) ir Gedimino 3 (1939) laipsnio ordinai.

1947

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką