Kazys Jaunutis Bobelis

Bobẽlis Kazys Jaunutis 1923 03 04Kaunas 2013 09 30Saint Petersburg (palaidotas Justice’e, Ilinojus), lietuvių politikos ir visuomenės veikėjas, chirurgas. J. Bobelio sūnus. Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys (1949). Dr. (1948).

Išsilavinimas ir profesinė veikla

1941 Vytauto Didžiojo universitete pradėjo studijuoti mediciną. 1944 pasitraukė iš Lietuvos. Studijavo Grazo universitete. 1946 baigė Tübingeno universitetą. 1949 persikėlęs į Jungtines Amerikos Valstijas tęsė medicinos studijas. Apsigyveno Čikagoje. 1959–67 Loyolos universiteto Medicinos mokyklos urologijos instruktorius, 1967–74 Čikagos medicinos mokyklos klinikinės chirurgijos asocijuotasis profesorius. 1968–90 Jungtinių Amerikos Valstijų įvairių ligoninių chirurgijos skyrių vadovas. 1968–69 Ilinojaus valstijos gydytojų sąjungos pirmininkas.

Veikla išeivijoje

1962–76 JAV lietuvių bendruomenės tarybos narys. 1969–79 ALT pirmininkas, vėliau garbės pirmininkas. 1979–92 Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininkas. Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijose (1978 Belgrade, 1980–81 Madride, 1984 Berne, 1986 Vienoje ir kitur) gynė Lietuvos laisvės reikalus. 1989 pasirašė Gotlando komunikatą.

Veikla po 1990

1991 grįžo į Lietuvą. 1991–2001 Krikščionių demokratų sąjungos valdybos pirmininkas, 2001–04 – partijos Lietuvos krikščionys demokratai pirmininkas. 1992–2006 Lietuvos Respublikos Seimo narys, 1992–96 ir 2000–04 Mišrios Seimo narių grupės, 1996–2000 Jungtinės frakcijos, 2004–06 Valstiečių ir Naujosios demokratijos, 2006 – Liberalų demokratų frakcijos narys, 1993–2000 ir 2001–03 Lietuvos delegacijos ESBO parlamentinėje asamblėjoje vadovas (1994–2000 asamblėjos vicepirmininkas), 2000–04 Tarpparlamentinių ryšių su Turkijos Respublika grupės pirmininkas, 2003–04 Europos Parlamento stebėtojas, 2005–06 Seimo ir Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkas.

Apdovanojimai

Vyčio Kryžiaus ordino (1993), Vytauto Didžiojo ordino (2004) Komandoro didieji kryžiai. Grigaliaus ordino Komandoro kryžius (Vatikanas, 1984).

2271

J. Aničas Daktaro Kazio Bobelio politinė biografija Vilnius 2008.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką