Macẽvičius Kazys 1907 01 02Glazgas 1974 08 18Kėdainiai, Lietuvos komunistų veikėjas, LSSR valstybės saugumo, žemės ūkio darbuotojas. Jono Macevičiaus brolis. 1927 Lietuvos komunistų partijos (LKP) Krakių kuopelės, parajonio komiteto sekretorius, 1933–35 partijos Centro komiteto instruktorius. 1932 baigė Tarptautinės Lenino mokyklos Maskvoje kursus. Už antivalstybinę komunistinę veiklą 1933 ir 1935–40 kalintas. 1940 06–09 Valstybės saugumo departamento Kvotų skyriaus tardytojas, sovietinių saugumiečių grupės, rengusios suimtinų Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos ir Lietuvos socialdemokratų partijos veikėjų sąrašus, vadovas. 1940 09–1941 06 LSSR NKVD Šiaulių apskrities skyriaus viršininkas, 1941 06 apskrities gyventojų trėmimo operatyvinio štabo narys. 1940–41 priklausė SSKP.

1941 09 NKVD ir LKP Centro komiteto atsiųstas į nacių Vokietijos okupuotą Lietuvą organizuoti sovietinių partizanų (diversantų) veiklą pateko į nelaisvę, dėl to pašalintas iš partijos. 1941–45 Vokietijos koncentracijos stovyklų kalinys. Mirus J. Stalinui (1953) vėl priimtas į SSKP. Nuo 1947 iki mirties vadovavo Kėdainių rajono K. Poželos kolūkiui. 1961–64 ir 1966–74 LKP Centro komiteto narys. Nuo 1959 LSSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas, 1967–74 šios tarybos prezidiumo narys. Parašė atsiminimų (1964).

111

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką