Kazys Šimonis

Šimónis Kazys 1887 08 25Starkonys (Kupiškio valsčius) 1978 06 05Kaunas, lietuvių tapytojas. 1907–09 mokėsi Saulės mokytojų kursuose Kaune, 1908–09 – tapybos pas T. Daugirdą. 1909–11 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1912–17 tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje. 1917–18 mokėsi dailės Fedosejevo vakariniuose piešimo kursuose Petrograde. 1919–24 dėstė piešimą Aušros gimnazijoje, 1923–24 ir J. Damijonaičio mokytojų kursuose Kaune. 1920–21 mokėsi A. Varno dailės studijoje. 1934–46 Kauno meno mokyklos (nuo 1944 Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutas, 1940–44 veikė kitais pavadimais) bibliotekos, 1945–50 instituto muziejaus vedėjas. 1951–59 dirbo Kauno politechnikos institute.

Kūryba

Nutapė įvairios stilistikos ir meninės vertės peizažų, natiurmortų, kompozicijų (Vaidilutės 1920, Į kosmosą 1958, Brėkštantis rytas 1968), portretų (Vydūno, R. Šimonytės, abu 1968), juose portretuojamuosius komponavo geometrinių formų fone. Sukūrė grafikos kūrinių, K. Binkio, V. Krėvės, S. Daukanto ir kitų autorių kūrinių, vadovėlių, lietuvių tautosakos leidinių iliustracijų, ekslibrisų, plakatų, pašto ženklų projektų, tapytą dekoratyvinį pano Birštono svetainei (1938, neišliko), apipavidalino spektaklių. Parašė knygą Gyvenimo nuotrupos (1959). Nuo 1920 ekspedicijose po Lietuvą rinko ir piešė tautodailės, architektūros paminklus. Kūriniuose ryšku tautodailės įtaka, stilizuotos formos, romantiškumas, simbolizmas, 20 a. meno įvairių srovių (art deco, kitų) jungtis, fantastinė, mitologinė tematika.

K. Šimonis. Kompozicija – vyras ir moteris (tempera, 1928, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus; © LATGA, 2020)

Parodos

Nuo 1920 dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje; individualios Kaune (1925, 1929, 1949, 1958, 1967, 1977, pomirtinės – 1987, 1997, 2012), Vašingtone, Bostone, Čikagoje (visos 1925), Rygoje (1926), Klaipėdoje ir Paryžiuje (abi 1927), Vilniuje (1968, 1975). 1926–27 stažavo Paryžiuje.

Kūriniai muziejuose

Kūrinių turi Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus.

L: Kazys Šimonis / sud. D. Jedzinskienė Vilnius 1986; P: Kazys Šimonis / sud. N. Tumėnienė Vilnius 2006.

1746

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką