Kazys Škirpa (Vytauto Didžiojo karo muziejus)

Škrpa Kazys 1895 02 18Namajūnai (Saločių vlsč.) 1979 08 18Vašingtonas (1995 perlaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse), Lietuvos karo veikėjas, diplomatas. Pulkininkas (1926). 1916 mobilizuotas į Rusijos imperijos kariuomenę baigė Petergofo karo mokyklą. 1917 lietuvių karinių dalinių Rusijoje vienas organizatorių. 1918 viduryje pirmasis savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę, dalyvavo Nepriklausomybės karo kovose su Sovietų Rusijos kariniais daliniais, bermontininkais ir Lenkijos kariuomene. Būdamas Vilniaus karo komendanto padėjėjas (faktiškai ėjo komendanto pareigas) 1919 01 01 su kitais savanoriais Gedimino pilies bokšte iškėlė tautinę vėliavą. 1920–21 Steigiamojo Seimo atstovas, priklausė Lietuvių socialistų liaudininkų demokratų partijos frakcijai, 1921 mandato atsisakė.

Kazys Škirpa (Vytauto Didžiojo karo muziejus)

K. Škirpa (penktas iš kairės) su Lenkijos užsienio reikalų ministerijos, prezidentūros ir Lietuvos pasiuntinybės Lenkijoje (antras iš kairės – sekretorius J. Kairiūkštis) darbuotojais įteikęs nepaprastojo ir įgaliotojo ministro skiriamuosius raštus prezidentui I. Mościckiui (1938 03 31, Varšuvos karalių pilis; Nacionalinis skaitmeninis archyvas)

1922 baigė Aukštuosius karininkų kursus Kaune, 1925 – Belgijos karo akademiją. 1925 Generalinio štabo Antrojo skyriaus, 1926 Vyriausiojo kariuomenės štabo viršininkas. Pradėjo pertvarkyti kariuomenę, parengė mobilizacijos planą. Priešinosi 1926 Gruodžio septynioliktosios perversmui. Nuo 1927 dirbo diplomatinį darbą Vokietijoje, 1928–37 karo atašė. 1937–38 Lietuvos atstovas Tautų Sąjungoje, 1938 03–12 nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Lenkijoje, nuo 1939 – Vokietijoje. 1939 Lietuvos vyriausybę ragino jėga atsiimti Vilnių ir Vilniaus kraštą. 1940 06 SSRS okupavus Lietuvą Berlyne su kitais suorganizavo Lietuvių aktyvistų frontą. 1941 antisovietinio Birželio sukilimo vienas rengėjų; jam prasidėjus Lietuvių aktyvistų fronto paskelbtas Lietuvos laikinosios vyriausybės ministru pirmininku (Vokietijos valdžia neleido išvykti iš Berlyno, taikė namų areštą). 1940–41 K. Škirpos viešuose pasisakymuose ir veikloje būta antisemitizmo apraiškų. 1944 memorandume Vokietijos vyriausybei siūlė Lietuvos valdymą perleisti lietuvių vyriausybei, dėl to 06 14 suimtas, internuotas.

1946 išvyko į Airiją, nuo 1949 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose, dirbo Kongreso bibliotekoje Vašingtone. Veikė lietuvių organizacijose, 1957–58 Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto komisijos pirmininkas.

Svarbiausi veikalai: Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti: dokumentinė apžvalga (1973), Lietuvos nepriklausomybės sutemos (1938–1940): atsiminimai ir dokumentai (išleistas 1996).

Vyčio Kryžiaus 5 (1919) ir Vytauto Didžiojo 3 (1935) laipsnio ordinai.

Kazys Škirpa

A. Gerutis Pulk. Kazys Škirpa sukilimo inspiratorius London 1981; S. Jazavita „Kovok!“: Kazys Škirpa ir Lietuvos likimas Antrajame pasauliniame kare Vilnius 2022; Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953 t. 7 Vilnius 2007.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką