Uscilà Kazys 1945 05 13Naručionys (Vievio vlsč.), lietuvių vertėjas, žurnalistas. 1964 baigė Vilniaus pedagoginę mokyklą, 1971 – Vilniaus universitetą (žurnalistiką). 1964–66 dirbo mokytoju Senuosiuose Trakuose. 1974–76 Panevėžio rajono laikraščio Tėvynė redaktoriaus pavaduotojas, 1981–85 Vilniaus rajono laikraščio Draugystė redaktorius, 1992–2009 tarptautinės žinių agentūros Interfaks korespondentas Lietuvoje. Paskelbė esė, apsakymų, straipsnių vertimų kultūros periodiniuose leidiniuose Šiaurės Atėnai, Literatūra ir menas, Metai, Kultūros barai, Krantai ir kitur.

Kazys Uscila

Vertimai

Verčia iš lenkų ir rusų kalbų. Iš viso išvertė apie 80 knygų (iš jų 10 su bendraautoriais). Svarbesni vertimai iš lenkų kalbos: A. H. Kirkoro Pasivaikščiojimai po Vilnių ir jo apylinkes (1991 22012), J. I. Kraszewskio Vytauto Lietuva (1994 22012), Paskutinė iš Slucko kunigaikščių (2016), Vilnius nuo jo pradžios iki 1750 metų (su kitais, tomas 2 2017, tomas 3 2019, tomas 4 2021), Vilnius per amžius (2017), Lietuva: Senovės istorija, teisė, kalba, tikėjimas, papročiai, dainos, priežodžiai, padavimai ir t. t. (2022), T. Narbuto Lietuvių tautos senovės istorija (tomas 2 1995), R. Kapuścińskio kelionių knyga Kelionės su Herodotu (2008), W. Myśliwskio romanai Traktatas apie pupelių gliaudymą (2009), Paskutinis išdalijimas (2018), Adatos ąsa (2020), J. W. Giedroyco, Cz. Miłoszo Laiškai 1952–2000 (3 dalys 2010–17), Jadwigos Krzyżaniakowos, Jerzio Ochmańskio biografinė knyga Jogaila (2010), Ignaco Karpowicziaus romanas Gestai (2011), Magdalenos Grochowskos biografinė knyga Jerzy Giedroyc (2016), A. Zagajewskio esė rinktinė Du miestai (2013), Cz. Miłoszo, T. Venclovos laiškų, atsiminimų, straipsnių, poezijos, esė ir vertimų knyga Grįžimai Lietuvon (2014), K. Zanussio apmąstymų apie gyvenimo vertybes knyga Gyvenimo strategijos, arba Kaip suvalgyti sausainį ir jį turėti (2018), K. Zanussio ir Aleksandro Krasovickio pokalbių knyga Imperatyvas: Pokalbiai Liaskose (2020).

Išvertė vaikų literatūros knygų: Annos Piwkowskos apysaką Frančeska (2016), Wojciecho Grajkowskio pažintinę knygą Bitės (2017), Agnieszkos Stelmaszyk apysakas Nefertitės lobio paslaptis (2017 22020), Atlantų lobis, Didžiojo magistro paslaptis (abi 2018), Auksinio drakono prakeiksmas (2019), Deimantų slėnio mįslė, Kačių šeimynėlės linksmos išdaigėlės (abi 2020), Marios Szarf Reksiuko istorijos (2018), Przemysławo Wechterowicziaus Apkabink mane (2017 32020), Šypsena varlytei (2018), Mama, kur Tu? (2020), Mariano Orłońio detektyvines istorijas Seklys Noselė: Grojančio laikrodžio paslaptis (2019), Seklys Noselė: Vagystė iš muziejaus, Seklys Noselė: Pagrobėjai (abi 2020), Annos Onichimowskos apysaką Šokolado diena (2021).

Reikšmingesni vertimai iš rusų kalbos: Vladimiro Bešanovo istorinė knyga 1942-ųjų mėsmalė (2016 22018), Sergejaus Loiko romanas Reisas (2018), Viačeslavo Izmailovo karo dienoraštis Karo įkaitai (2020), Vladimiro Popovo dokumentinė knyga Niekšų sąmokslas: Buvusio KGB papulkininkio užrašai (2021).

Apdovanojimai

Ordino Už nuopelnus Lenkijos Respublikai Kavalieriaus kryžius (2018).

857

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką