keitklis, įtaisas (kartais programa) vienos rūšies parametrams ar dydžiams versti kitokiais. Veikimas grindžiamas įvairiais fizikiniais ir cheminiais reiškiniais, susiejančiais rūpimus fizikinius dydžius; skiriami parametriniai (tų reiškinių poveikis keičia elektrinės ar optinės grandinės parametrą) ir generatoriniai keitikliai (kuriama elektrovara). Pagal paskirtį keitikliai būna informaciniai (naudojami informacinėje technikoje, automatikoje) ir energiniai (naudojami elektrotechnikoje, galios elektronikoje). Informaciniai keitikliai dažniausiai keičia duomenų ar signalo techninio perteikimo būdą ar formą. Kodo keitikliai keičia kodavimo būdą, skaitmeninis analogo keitiklis – analoginį (tolydųjį) elektrinį signalą skaitmeniniu signalu (kodu), o analoginis skaitmenų keitiklis – atvirkščiai. Funkcinis keitiklis sukuria norimą funkcinę priklausomybę tarp kintamųjų, pvz., temperatūrą susieja su elektrine įtampa tiesiškai arba netiesiškai. Žeminamasis dažnio keitiklis būdingas radijo ir optinio ryšio imtuvams. Matavimo keitiklis keičia matuojamą ar kontroliuojamą fizikinį dydį, pvz., temperatūrą, magnetinio lauko stiprį, jo kitimą dažniausiai elektriniu signalu, kurį patogu išmatuoti, stiprinti, kitaip apdoroti, perduoti, užrašyti. Būna sistemų įėjimo (mikrofonas, magnetinio ar optinio atkūrimo galvutė) ir išėjimo (garsiakalbis, įrašymo galvutė), pirminių ir antrinių informacinių keitiklių. Energiniai keitikliai (elektroniniai, kartais elektromašininiai įtaisai, pvz., elektrinio variklio sukamas elektros generatorius) keičia elektros srovės, tiekiamos į elektros tinklą ar tam tikram įtaisui maitinti ar valdyti, rūšį, įtampą, dažnį, fazių skaičių. Pvz., inverteris keičia nuolatinę srovę kintamąja, specialus lygintuvas – kintamąją srovę nuolatine, impulsinis nuolatinės įtampos keitiklis – nuolatinės įtampos didumą, dažnio keitiklis – dažnį, fazių skaičiaus keitiklis – fazių skaičių. Prie energinių keitiklių dar priskiriami elektroniniai srovės ar įtampos reguliatoriai.

2373

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką