Armoláitis Kęstutis 1954 11 02Vilkaviškis, lietuvių miškininkas. E. Armolaičio sūnus. Dr. (biomed. m.; ž. ū. m. kand. 1984). Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (2021).

Išsilavinimas ir profesinė veikla

1977 baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1977–86 Lietuvos miškų ūkio mokslinių tyrimų instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas, 1986–2010 Lietuvos miškų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, 2001–04 Miško dirvožemių, tipologijos ir hidrologijos skyriaus vedėjas, 2010–14 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų instituto ir Perlojos bandymų stoties vyresnysis, nuo 2014 Miškų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas. 2001–02, 2014–21 dėstė Vytauto Didžiojo universitete (nuo 2015 ėjo profesoriaus pareigas), 2007–08 – Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje, 2010–12 – Šiaulių universitete.

Kęstutis Armolaitis

Mokslinė veikla

Mokslinių tyrimų kryptys – oro taršos įtaka miško ekosistemoms, miško dirvožemių kokybė ir tvarumas, organinės anglies ir augalų maistinių medžiagų apytaka žemės ūkio ir miško ekosistemose, miško kuro tvari ruoša, anglies sekvestracija bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos skirtingoje žemėnaudoje. 2011–20 Šiaurės šalių miškų tyrimo komiteto (angl. SNS-Nordic Forest Research) ekspertas, 2014 – Europos biologinės įvairovės išsaugojimo ir gausinimo mokslinių tyrimų tinklui BiodivERsA/FACCE‑JPI EPSS pateiktų projektų vertinimo komiteto narys. 9 tarptautinių mokslo programų ir projektų koordinatorius Lietuvoje, iš jų – Europos Sąjungos projektas Klimato kaitos švelninimo potencialo demonstravimas maisto medžiagomis turtinguose organiniuose dirvožemiuose Baltijos šalyse ir Suomijoje (2019–24), Baltijos valstybių projektas Dirvožemio išteklių tvarus naudojimas keičiantis klimatui (2020–24). Paskelbė daugiau kaip 100 mokslo straipsnių, iš jų 45 – leidiniuose su citavimo indeksu.

Knygos

Parašė knygas (su kitais): monografijas Lietuvos ekologinis tvarumas istoriniame kontekste (1999), anglų ir lietuvių kalbomis Lietuvos miškų būklė ir ją sąlygojantys veiksniai (Monitoring of Forest Ecosystems in Lithuania 1999), Lietuvos dirvožemiai (2001), Lietuvos miškų metraštis XX amžius (2003). Sudarė ir redagavo mokomąją knygą Pažink mišką (2000 22003).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką