Kãsparas Kęstutis 1960 07 30Kaunas, lietuvių istorikas, pedagogas.

Išsilavinimas ir veikla

1987 baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1983–90 dirbo Kauno IX forto muziejuje. Nuo 1987 Kauno kolegijų, vidurinių mokyklų istorijos mokytojas. 1988–92 dalyvavo Sąjūdžio veikloje. 1991 savaitraščio Kauno aidas vyriausiasis redaktorius. 1992–95 dirbo Vytauto Didžiojo universitete, 1995–97 – Lietuvos istorijos institute. 1997–2006 Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Tremties ir rezistencijos muziejaus Kaune direktorius.

Tęstinio leidinio Laisvės kovų archyvas iniciatorius, 1997–2006 vyriausiasis redaktorius (suredagavo 1–2 ir 20–37 tomus).

Publikacijos

Svarbiausi veikalai: Lietuvos karas (1999), Lietuvos laisvės armija (2002), Didžiosios kovos apygardos partizanai (su S. Abromavičiumi ir R. Trimoniene, 2007). 1996–99 parašė sudijų apie 1944–45 lietuvius desantininkus, teorinę pasipriešinimo sampratą ir jo klasifikaciją, Didžiosios Kovos apygardos istoriografiją, lietuvių ir lenkų pogrindžių santykių genezę SSRS reokupacijos pradžioje (1944–45).

Spaudai parengė knygas: A. Vokietaičio Raštai (2003), J. Lukšos Partizanai (su B. Ulevičiumi, 52005), J. Lelešiaus Partizanų kapeliono dienoraštis (22006). Suredagavo partizanų, politinių kalinių, tremtinių prisiminimų, poezijos knygų.

-Kęstutis Kasparas

415

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką