Kęstutis Kazimieras Girnius

Ginius Kęstutis Kazimieras 1946 11 25Nürtingen (Badenas-Viurtembergas, Vokietija), lietuvių politologas, filosofas, žurnalistas. J. Girniaus sūnus, S. A. Girniaus brolis. Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys (2000). Filosofijos daktaras (1977). 1968 baigė Harvardo, 1970 – Čikagos universitetą. 1978 dėstė Roosevelto universitete (Čikaga). 1979–2003 dirbo radijuje Laisvoji Europa (Miunchene, nuo 1995 Prahoje), 1989–2003 jo Lietuvių tarnybos, Naujienų skyriaus direktorius. Skaitė paskaitas Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimuose, Lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumuose. Ateitininkų federacijos (1974–1978 valdybos narys) ir Lietuvių fronto bičiulių veikėjas. Fondo Į laisvę Lietuvos filialo vienas steigėjų (1990). Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti (įsteigta 1998) narys.

Kęstutis Kazimieras Girnius

Lietuvos ir užsienio mokslinėje ir periodinėje spaudoje rašo filosofijos, istorijos ir politikos temomis. Nuo 2007 dėsto Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, docentas.

Knygos

Išleido knygas Partizanų kovos Lietuvoje (1987 21988 Čikaga, fotografuotinis leidimas 1990 Vilnius), Tauta, išbandymai, dorovė: tarp komunizmo ir demokratijos (2011). Knygų Religija ir nacionalizmas Sovietų ir Rytų Europos politikoje (Religion and Nationalism in Soviet and East European Politics 1984 21989), Krikščionybė ir kultūra Europoje: atmintis, sąmonė, sumanymas (Cristianesimo e Cultura in Europa: Memoria, Coscienza, Progetto), Link nepriklausomybės: Baltijos masiniai judėjimai (Towards Independence: The Baltic Popular Movements), Sovietų federalizmas: Nacionalizmas ir ekonominė decentralizacija (Soviet Federalism: Nationalism and Economic Decentralisation, visos trys 1991), Gairė – pilnutinė demokratija (2001), Lietuva prie Adamkaus (2002), Lietuvos Respublikos Steigiamojo ir Atkuriamojo Seimo nariai: glaustos biografijos (2012), Lietuvos politinės minties antologija (3 tomai 2012–2013), Literatūros ir kultūros kritikos rinktinė (su kitais, 2014), Lietuva, kurios nebuvo: pilnutinės demokratijos svarstymai ir vertinimai (2016) vienas autorių.

Apdovanojimai

Gedimino ordino Karininko kryžius (2000).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką