Kvalas Kęstutis 1972 02 17Kaunas, Kauno arkivyskupas metropolitas. Teologijos mokslų dr. (2008).

Išsilavinimas ir veikla

1990–92 studijavo Kauno technologijų universiteto Radioelektronikos fakultete, 1993 – Kauno kunigų seminarijoje, 1997–2001 – Švč. Mergelės Marijos seminarijoje ir universitete Baltimorėje. 2000 Kaune įšventintas kunigu. 2001 paskirtas Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso vadovu ir jaunimo pastoracijos kapelionu Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre. 2002 ir 2007–11 Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete dėstė bendrąją ir specialiąją moralinę teologijas, pastoracijos vadybą ir jaunimo sielovadą; 2009–11 Katalikų teologijos fakulteto prodekanas. 2003 paskirtas Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso bei Jono Pauliaus II namų Šiluvoje vadovu. 2003–07 dalyvavo Kauno arkivyskupijos II sinode kaip Jaunimo sielovados komisijos pirmininkas. 2005 paskirtas Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu. 2006 dirbo Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos kapelionu Putname (Konektikuto valstija). Nuo 2010 Marijos radijo Lietuvoje programų direktorius.

Kęstutis Kėvalas

Vyskupo koncekracija

2012 09 27 paskirtas tituliniu Abziri vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augziliaru, 2012 11 24 konsekruotas vyskupu. Nuo 2013 – Lietuvos vyskupų konferencijos Socialinių reikalų tarybos pirmininkas, 2018 išrinktas Lietuvos vyskupų konferencijos Švietimo komisijos pirmininku. 2017 04 20 paskirtas Telšių vyskupu koadjutoriumi, 09 18 – Telšių vyskupu, 2020 02 19 – Kauno arkivyskupu metropolitu.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką