Trmakas Kęstutis 1930 02 21Kaunas 2013 07 19Čikaga (palaidotas Kaune), Lietuvos katalikų kunigas, psichologas, spaudos darbuotojas. Dr. (1972). Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras (2010).

Išsilavinimas

1944 pasitraukė į Vakarus. Nuo 1949 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1960 įšventintas kunigu. Westono koledže (Masačusetso valstija) 1961 baigė filosofiją ir teologiją. Bostono koledže įgijo magistro laipsnį. 1969–72 studijavo psichologiją Čikagos Lojolos universitete.

Pastoracinė ir kita veikla

1972–92 dirbo Haineso, Čikagos ligoninėse klinikiniu psichologu, kartu dėstė Čikagos Lojolos universiteto Psichiatrijos katedroje; profesorius (1982). Dirbo pastoracinį darbą Šv. Antano parapijoje Cicero. 1962–69 žurnalo Laiškai lietuviams, 1975–83 žurnalo Ateitis vyriausiasis redaktorius, 1980–91 žurnalo Aidai vienas redaktorių. 2002 ir 2007 redagavo laikraščio Draugas kultūros priedą Menas, literatūra, mokslas. Prisidėjo prie Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo ir 17 metų dėstė jame ir Lietuvos kituose universitetuose.

Kęstutis Trimakas

Veikalai

Gyvendamas ir dirbdamas Jungtinėse Amerikos Valstijose bei Lietuvoje išleido 17 psichologijos ir teologijos tematikos knygų, įvairių šalių mokslo leidiniuose paskelbė apie 100 straipsnių.

Sukūrė poezijos (rinkiniai Ieškančiojo pėdsakai 1989 Čikagoje 42000 Kaune, Jis man dovanojo būtį 2010 Kaune), nutapė paveikslų.

Svarbesni kiti leidiniai: Štai jūsų Motina (1990), Jėzus Kristus: Dievas – žmogus, žmonijos išganytojas (1990), Jėzaus gyvenimo iliustracijos (1994 Čikagoje ir Kaune), Dvylika atsiliepimų į Dievo meilę (1995), Žmogaus aukščiausi skrydžiai: Religinių išgyvenimų psichologija (1996), Egzistencinio apsisprendimo psichologija d. 1 Asmenybės raida gyvenime (1997, pataisytas leidimas 2002), d. 2 Tikint bręsti (1998), Jaunimas: patirtis ir įžvalgos (2000), Marija: „Aš kviečiu jus“: Medjugorjė (2002), Jaunimas apie tėvą ir motiną (2003; visi išleisti Kaune), Motina ir tėvas dukros ir sūnaus patirtyje (2005), Mano pasaulėjautos kelionė (išleista 2014).

2405

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką