Žematis Kęstutis 1960 09 10Šunskai, Lietuvos katalikų kunigas (1989). Habil. dr. (teol. m., 2004). Lietuvos katalikų mokslo akademijos narys (1998), Vilkaviškio vyskupijos katedros kanauninkas (1999).

Išsilavinimas

1979–81 studijavo geografiją Vilniaus pedagoginiame institute. 1978–81 dirbo fizinio lavinimo mokytoju Šunskuose. 1981–84 studijavo pogrindinėje kunigų seminarijoje. 1989 baigęs Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją įšventintas kunigu. 1993 Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakultete įgijo teologijos licenciato, 1995 – teologijos mokslų daktaro laipsnį.

Pastoracinė, akademinė ir mokslinė veikla

1989 paskirtas Alytaus II parapijos, 1991 – Lazdijų parapijos vikaru, 1992 – Virbalio parapijos klebonu. Kelerius metus buvo Vilkaviškio vyskupijos skautų dvasios tėvas ir šaulių rinktinės kapelionas. 1999–2005 – Vilkaviškio vyskupijos Palaimintojo Jurgio Matulaičio kunigų seminarijos rektorius. Nuo 2005 Marijampolės kolegijos kapelionas, Bažnyčios istorijos dėstytojas. Nuo 1993 dėsto orientalinę teologiją, patrologiją, Lietuvos Katalikų Bažnyčios istoriją Vytauto Didžiojo universitete; profesorius (2007). Pagrindinės mokslinių interesų sritys: Bažnyčia ir visuomenė Lietuvos Užnemunėje, Rytų krikščionių istorija ir teologija, Bažnyčios ir valstybės santykiai Lietuvoje 19–20 a., Katalikų veikimas Lietuvoje 20 a., asmenybių reikšmė Lietuvos Užnemunės religiniam sąmoningumui.

Kęstutis Žemaitis

Veikalai

Parašė monografijas Vilkaviškio vyskupija (2004), Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorija (2006), Šunskai: bažnyčia, kraštas ir žmonės (2009), Žingsniai be stabtelėjimų. Vilkaviškio vyskupijos istorijos bruožai (2016).

Parašė daugiau kaip 100 mokslinių straipsnių įvairiais religijos ir Bažnyčios istorijos klausimais.

3266

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką