Keturiasdešimt penkių pabaltiečių memorandumas

Kẽturiasdešimt penki pabaltiẽčių memorándumas, Báltijos memorándumas, Estijos, Latvijos ir Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvių kreipimasis. Juo kreiptasi į SSRS, Vokietijos Demokratinės Respublikos, Vokietijos Federacinės Respublikos, Atlanto chartiją pasirašiusių šalių vyriausybes ir Jungtinių Tautų generalinį sekretorių. Pasirašytas 1979 08 23 per Molotovo–Ribbentropo pakto 40 metines. Dokumente pabrėžiama, kad Baltijos šalys prarado nepriklausomybę SSRS ir nacių Vokietijai pasidalijus jų teritoriją pagal 1939 08 23 ir 1939 09 28 sutarčių slaptuosius protokolus.

Keturiasdešimt penkių pabaltiečių memorandumo ištrauka

Memorandume primenami Atlanto chartijos tautų laisvo apsisprendimo ir Helsinkio pasitarimo Baigiamojo akto lygiateisiškumo ir teisės tvarkyti savo likimą principai. Reikalaujama paskelbti Molotovo–Ribbentropo paktą negaliojančiu nuo jo pasirašymo, išvesti iš Baltijos šalių SSRS okupacinę kariuomenę ir garantuoti šių šalių laisvą raidą. Memorandumą pasirašė 44 Lietuvos, po 4 Latvijos ir Estijos antisovietinio pasipriešinimo dalyvius (1 lent.). Jam pritarė Rusijos disidentai (2 lent.). Idėją paskelbti memorandumą iškėlė Lietuvos laisvės lygos nariai (A. Terleckas, V. Šakalys, J. Sasnauskas ir kiti).

1

*49 signatarai; užsienio valstybes pasiekęs dokumentas pasirašytas 45 signatarų

2

Vilniuje 1979 vasarą parengtą tekstą A. Terleckas nuvežė į Tartu M. O. Niklusui; čia jis buvo suredaguotas ir pasirašytas estų. Vėliau memorandumo tekstas per J. Petkevičienę iš Šiaulių pateko į Jelgavą I. Žukovskiui; šis surinko latvių parašus. 1979 08 20 A. Terleckas dokumentą nuvežė į Maskvą ir per M. Landą gavo A. Sacharovo ir kitų Rusijos disidentų pritarimą. Į Vakarus memorandumas pateko tarpininkaujant T. Velikanovai; pirmiausia buvo paskelbtas per radiją, vėliau išsiųstas adresatams. Užsienio valstybes pasiekęs dokumentas pasirašytas 45 signatarų, todėl vadinamas Keturiasdešimt penkių pabaltiečių memorandumu.

Memorandumas parengtas remiantis visuotinai pripažintais tarptautinės teisės aktais – siekta išvengti išskirtinai prieš SSRS nukreiptos interpretacijos. Baltijos šalių išeiviams ir visai pasaulio visuomenei memorandumas rodė šių šalių pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvių gyvybingumą ir vieningumą, Rusijos disidentų pritarimą jų siekiams.

-45 pabaltiečių memorandumas

P: Nenugalėtoji Lietuva d. 2 Vilnius 1993.

2025

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką