Ki no Curajuki (Ki no Tsurayuki, Knas Curajùkis) 872 945, japonų poetas, estetikas, litertūros teoretikas. Vienas japonų tradicinės poezijos žanro tankos meistrų. Dirbo imperatorių bibliotekos kuratoriumi, Tosos ir Suo provincijų gubernatoriumi. 905 imperatoriaus Daigo (885–930) įsakymu pradėtos leisti tankos poezijos antologijos Senosios ir naujosios Jamato dainos (922) vienas autorių, vėliau ir redaktorių. Parašė jos įvadą, kuris laikomas pirmuoju istoriniu kritiniu esė apie japonų poeziją; turėjo įtakos vėlesnei japonų poetikai ir kritikai. Kritikavo įsigalėjusius kinų estetinius principus, aukštino tautines poetines tradicijas. Veikalas Kelionės iš Tosos (935), parašytas hiragana (viena iš 4 japonų rašymo sistemų), yra seniausias japonų kalba sukurtas literatūrinis dienoraštis, turėjęs įtakos vėlesnei dienoraštinės literatūros tradicijai. Iškėlė naujus idealus, numatė estetinės minties ir meno plėtojimosi kryptis. Pagrindiniu kūrybinio įkvėpimo šaltiniu laikė gamtą ir jos kontempliaciją.

201

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką