„Kibirkštis“, žurnalas, ėjęs 1924–26 Smolenske.

Leidėjai

Leido Lietuvos darbininkų spaudos draugija (faktiškai Lietuvos komunistų partijos centro komitetas).

Dažnumas

Ėjo nereguliariai.

Straipsnių tematika

Laikėsi ortodoksinio bolševizmo nuostatų. Išspausdino dokumentų apie aušrininkus ir varpininkus, recenzijų apie Lietuvoje išleistas knygas, periodinius leidinius, skelbė politinę publicistiką, grožinės literatūros kūrinius.

Redaktoriai

Redaktoriai: Z. Angarietis ir V. Kapsukas.

Tiražas

Tiražas 800–1500 egzempliorių.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką