kiekýbinė anãlizė, medžiagos komponentų kiekio arba jų kiekybinio santykio nustatymo metodai. Kiekybine analize nustatomi medžiagoje esantys cheminiai elementai (elementinė kiekybinė analizė), junginiai, radikalai ir funkcinės grupės (funkcinė kiekybinė analizė ); jei komponentai tiriami atskiroje medžiagos fazėje, kiekybinė analizė vadinama fazine. Pagal analizuojamos medžiagos prigimtį kiekybinė analizė skirstoma į neorganinę ir organinę medžiagų analizę, pagal mėginio kiekį – į makroanalizę, mikroanalizę ir ultramikroanalizę. Kiekybinė analizė atliekama cheminiais, fizikocheminiais ir fizikiniais analizės metodais pagal tam tikrą metodiką. Darbų eiga: mėginio paėmimas ir paruošimas analizei, analizinio signalo matavimas, analizės rezultatų įvertinimas. Kiekybinės analizės metodai pagrįsti fizikinio dydžio (pvz., medžiagos masės, srovės stiprio, elektrinio potencialo ir kitais), funkcine priklausomybe susijusio su nustatomos medžiagos kiekiu (koncentracija), matavimu. Daugelis jų yra santykiniai, t. y. būtina tiksliai nustatyti kalibravimo funkciją, siejančią matuojamą fizikinį dydį su nustatomos medžiagos kiekiu. Taikant absoliučiuosius kiekybinės analizės metodus (pvz., gravimetriją, kulonometriją) kalibravimas nebūtinas.

2673

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką