Kiprijonas Juozapas Nezabitauskis-Zabitis

Nezabitáuskis-Zabtis Kiprijonas Juozapas 1779 09 12Baidotai (Salantų vlsč.) 1837 07 10Nancy, Lietuvos kunigas, poetas, vertėjas, visuomenės veikėjas. K. R. Nezabitauskio-Zabičio brolis. 1792–95 studijavo Vilniaus universitete, 1803 baigė Varnių kunigų seminariją. Įšventintas kunigu (1803). Kunigavo Varniuose, Jurbarke, nuo 1815 – Veliuonoje. Rėmė 1830–31 sukilimą, gresiant suėmimui pasitraukė į Prūsiją, už akių buvo nuteistas mirti. Gyveno Tilžėje, nuo 1835 – Prancūzijoje, buvo lenkų emigrantų vaikų mokyklos vedėjas ir mokytojas Nancy. Lietuvių politinės ir filosofinės poezijos pradininkas. A. Mickevičiui dedikuotame poezijos rinkinyje Eiliavimas liežuvyje lietuviškai-žemaitiškame (parašyta 1835, išleista 1931), kurį sudaro 19 epinio pobūdžio kūrinių (istoriniai aprašymai, kovos maršai, pasakėčios, politiniai pamfletai, S. T. Valiūno baladės apie Birutę perdirbinys, eleginiai eilėraščiai, raudos), reiškiamas tikėjimas krikščioniškojo socializmo idėjomis, būdinga revoliucinė romantika, humanizmas. Parengė A. Butkevičiaus lietuvių kalbos gramatikai (parašyta 1811–23) 3 lankus priedų. Išvertė lenkų gamtininko J. K. Kluko knygelę bitininkams Surinkimas dasekimų... apie bites (1823), H. F. R. de Lamennais veikalo Tikinčiojo žodžiai ištraukų (apie 1835), A. Mickevičiaus Piligrimų litanijos ištraukų (apie 1836).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką