Kpro švietmas

Turkų valdymo laikotarpiu (1570–1878) veikė berniukų mokyklos prie mečečių. Nuo 19 amžiaus pradžios veikė graikų ir turkų mokyklos. 1905 paskelbtas pirmasis švietimo įstatymas. 1962 įvestas nemokamas ir privalomas šešiametis pradinis (6–12 metų vaikams), 1994 – devynmetis (6–15 metų vaikams) mokslas. Mokslas valstybinėse mokyklose nemokamas. Švietimui vadovauja Švietimo ir kultūros ministerija.

Švietimo sistema apima ikimokyklinio ugdymo, pradinio, vidurinio, technikos ir profesinio mokymo, aukštojo mokslo, suaugusiųjų ir papildomojo ugdymo įstaigas.

Ikimokyklinių įstaigų sistemą (pirmosios ikimokyklinės įstaigos įkurtos 1903) sudaro valstybiniai ir privatūs vaikų lopšeliai darželiai vaikams iki 3 metų, valstybiniai, bendruomenių ir privatūs vaikų darželiai 3–6 metų vaikams. Darželiuose veikia parengiamosios klasės 5–6 metų vaikams. 2003/2004 buvo 234 valstybinės ikimokyklinės įstaigos (9580 vaikų, 350 pedagogų), 80 bendruomenių ikimokyklinių įstaigų (2220; 110). Vaikai šešiametę pradinę mokyklą pradeda lankyti nuo 6 metų. 2003/2004 buvo 342 pradinės mokyklos (59 380 mokinių, 3810 mokytojų). Šešiametis vidurinis mokymas suskirstytas į privalomąją žemesniąją (trimetė gimnazija) ir aukštesniąją (trimetis licėjus) pakopas.

Baigus gimnaziją galima mokytis technikos ir profesinėse mokyklose (3 metai).

1929 įkurta pirmoji privati aklųjų, 1953 – kurčiųjų mokykla. Nuo 1979 neįgalieji (3–18 metų) mokosi specialiosiose mokyklose, pagrindinių mokyklų specialiosiose klasėse. 2003/2004 jose buvo 4380 mokinių, 400 pedagogų.

Aukštasis mokslas įgyjamas Kipro universitete (įkurtas 1989 Nikosijoje, jį sudaro 5 fakultetai – Ekonomikos ir vadybos, Filologijos, Gamtos ir taikomųjų mokslų, Inžinerijos, Socialinių mokslų ir edukologijos), 7 neuniversitetinėse valstybinėse ir privačiose aukštosiose mokyklose. 2004 buvo 10 330 studentų, 840 dėstytojų.

Suaugusiųjų švietimo ir papildomojo ugdymo sistemą sudaro vakarinės mokyklos, tęstinio mokymo institutai, suaugusiųjų švietimo centrai; 2004 buvo 49 120 studentų, 1450 dėstytojų.

Svarbiausia mokslo įstaiga – Kipro mokslinių tyrimų centras (įkurtas 1967 Nikosijoje).

Yra Arkivyskupijos (įkurta 1883), Faneromeni (įkurta 1937), Turkų viešoji (įkurta 1955, visos Nikosijoje) bibliotekos, Kipro muziejus (įkurtas 1883), tautodailės (įkurtas 1950, abu Nikosijoje), archeologiniai, etniniai muziejai.

Kipro kultūra

2271

Kipras

Kipro gamta

Kipro gyventojai

Kipro konstitucinė santvarka

Kipro partijos ir profsąjungos

Kipro ginkluotosios pajėgos

Kipro ūkis

Kipro istorija

Kipro santykiai su Lietuva

Kipro literatūra

Kipro architektūra

Kipro dailė

Kipro muzika

Kipro žiniasklaida

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką