Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka

Klapėdos apskritiẽs Ievõs Simonaitýtės viešóji bibliotekà, Klapėdos apskritiẽs viešóji bibliotekà, didžiausia Vakarų Lietuvos biblioteka. Yra Klaipėdoje.

Struktūra

Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka

Veikia Bendrųjų reikalų, Informacijos išteklių, Kraštotyros ir skaitmeninimo, Regionų bibliotekų ir kultūros vadybos, Vartotojų aptarnavimo skyriai, Tarptautinis vertėjų ir rašytojų centras. Bibliotekoje yra penkios skaityklos (bendroji, periodikos, informacijos, interneto, vokiškų leidinių ir spaudinių prancūzų kalba), atviri knygų fondai suaugusiems ir vaikams. Biblioteka turi Renginių, Konferencijų sales bei Gerlacho palėpę, kur įrengta nuolatinė jūrinio paveldo ekspozicija, Edukacinę erdvę (atidaryta 2017) su 16 vietų kompiuterizuota mokymų klase, garso įrašų studija, verslumo erdve.

Fondai

Bibliotekos fonduose saugoma 914 140 dokumentų (2022 pabaigoje), iš jų apie 596 000 – knygos (daugiau kaip 287 000 pavadinimų). Seniausia saugoma knyga – Theologia moralis (1678 išleista Antverpene), seniausi periodiniai leidiniai – laikraštis Auszra (1883) ir žurnalas Gimtoji kalba (1933).

Saugomos iškilių asmenų asmeninės bibliotekos – A. Žalio, B. Aleknavičiaus, P. Drevinio, B. Gaižausko, A. Remesa, A. Salio, J. Šikšnelio, S. Vaitekūno, A. Venskūno, R. Varno ir kitų.

Yra daugiau kaip 25 000 muzikos leidinių kolekcija (4000 knygų, 10 000 natų, 500 garso, 780 vaizdo įrašų, 10 000 vinilinių plokštelių).

Istorija

1950 įkurta Klaipėdos srities biblioteka, 1953–1979 tapo Klaipėdos viešąja biblioteka, 1979–1995 vadinta Klaipėdos Ievos Simonaitytės viešąja biblioteka, 1995 tapo Klaipėdos apskrities viešąja I. Simonaitytės biblioteka, nuo 2020 12 15 – Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka.

Pradinį bibliotekos fondą sudarė 16 520 egzempliorių. 1989–1993 įsigytos A. Salio (K. Sirvydo Dictionarium trium linguarum 1713, M. Valančiaus, S. Daukanto, A. Juškos ir J. Juškos raštų leidimai, unikalių maldaknygių rinkinys, Aušros, Tėvynės sargo komplektai), V. Pėteraičio (Lietuvos pajūrio, Keleivio komplektai ir straipsnių aplankai Mažoji Lietuva išeivių spaudoje 19491990), S. Šemerio, P. Drevinio, filosofo Alfredo Tytmono (1937–1998) ir kitų užsienio lietuvių asmeninės bibliotekos. Nuo 1960 kaupiamas kraštotyros literatūros fondas (daugiau kaip 1000 spaudinių). Biblioteka surengė daug renginių, skirtų Mažosios Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjams – M. Mažvydui, K. Donelaičiui, Vydūnui, V. Kalvaičiui, M. Jankui, F. Bajoraičiui-Paukšteliui, D. Kleinui, A. T. Kuršaičiui ir F. Kuršaičiui. 1967–1990 Nidoje veikė T. Manno namelio skaitykla. Biblioteka išleido bibliografinių leidinių apie Klaipėdą (1964), Baltijos pajūrį (1987, 1991) ir kitų. Nuo 1990 rengia I. Simonaitytės kūrinių skaitymus.

rašytojo Juozo Baltušio susitikimas su bibliotekos darbuotojais (20 amžiaus 8 dešimtmečio vidurys)

1996 biblioteka kartu su Klaipėdos apskrities viršininko administracija, Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriumi perėmė Ievos Simonaitytės literatūrinę premiją. Nuo 2010 biblioteka organizuoja jos konkursą, premija įteikiama bibliotekoje.

Bibliotekos dalis įsikūrusi pirklio Hermano Gerlacho (1846–1913) neorenesanso stiliaus pastate (pastatytas 1874, architektas nežinomas), kurį 1935 iš jo žmonos Marie Gerlach nupirko miesto savivaldybė ir įrengė Lietuvoje vieną moderniausių to meto bibliotekų su metalinėmis lentynomis ir liftu knygoms. Per Antrąjį pasaulinį karą Klaipėdos savivaldybės bibliotekos fondai sunaikinti.

2004 bibliotekos fonduose buvo 1 014 720 dokumentų: 956 390 knygų ir serialinių leidinių, 61 kartografijos, 43 890 spausdintinių muzikos, 10 900 garso ir vaizdo, 53 elektroniniai ir 3420 kitų leidinių.

2018 biblioteka turėjo 13 868 registruotus vartotojus, per metus bibliotekoje apsilankė 306 724 lankytojai. 2019 bibliotekos fonduose buvo saugoma 977 292 dokumentai (2019): 956 390 knygų ir serialinių leidinių, 61 kartografijos, 43 890 spausdintinių muzikos, 10 900 garso ir vaizdo, 53 elektroniniai ir 3420 kitų leidinių. 2021 pradžioje buvo saugoma 966 507 dokumentai. 2020 biblioteka turėjo 9942 registruotus vartotojus, per metus apsilankė 105 114 lankytojų, skaitytojams išduota 252 650 dokumentų. 2022 biblioteka turėjo 8056 registruotus vartotojus, per metus bibliotekoje apsilankė 178 624 lankytojai.

Vadovai

Bibliotekos direktoriai: Nikolajus Petrovas (1950–1953), Valentinas Malukas (1953–1988), Stanislovas Songinas (1988–2008), Juozas Šikšnelis (2008–2018), Laima Pačebutienė (2019 01–02), Laura Juchnevič (nuo 2019 07).

2271

J. Šikšnelis Septyni dešimtmečiai kaitos ir pastovumo: Klaipėdos Ievos Simonaitytės biblioteka 1950–2020 metais Klaipėda 2020.

Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka; -Simonaitytės biblioteka; -Klaipėdos apskrities biblioteka; -Klaipėdos apskrities viešoji biblioteka; -Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką