Klaipėdos krašto giedotojų draugijų sąjunga

Klapėdos krãšto giedótojų draugjų sjunga, Mažosios Lietuvos organizacija. Veikė 1926–39. Koordinavo ir aktyvino Klaipėdos kr. lietuvių chorų veiklą. Iniciatorius – vyriausias dirigentas A. Vaičiūnas. Įsteigta per krašto chorų atstovų suvažiavimą, kuriame dalyvavo 10 chorų (Šilutės, Pagėgių, Smeltės, Rukų, Rusnės, Katyčių, Natkiškių, Plikių ir du Klaipėdos) atstovai. Organizacijos valdybą sudarė A. Vaičiūnas (vadovas), A. Brakas, A. Bružas, B. Steponavičius ir E. Valavičius. Iš pradžių sąjungai priklausė 19 krašto giedotojų draugijų (~900 narių), 1936 – 24. Steigė chorus, rengė vokalinės muzikos koncertus, dainų šventes, vaidinimus, konsultavo vadovus, rūpinosi jų materialine padėtimi. Sąjungos iniciatyva 1927, 1933 ir 1938 buvo surengtos Klaipėdos kr. lietuvių dainų šventės; 1927 dalyvavo 12 chorų (~600 dainininkų), ~100 muzikantų orkestras, 1933 – atitinkamai 22 (~800), 1938 – 105 (~2000).

Žymiausi sąjungos chorų dirigentai: A. Vaičiūnas, V. Bajoras, P. Četkauskas, S. Šimkus, M. Lacytis, A. Mikulskis ir S. Sodeika. Organizacija nustojo veikti 1939 03 Klaipėdos kr. okupavus nacių Vokietijai.

1527

1223

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką