Klaipėdos krašto tautos partija

Klapėdos krãšto tautõs pártija (vokiečių k. Memelländische Volkspartei), Klaipėdos krašto vokiečių revanšistinė organizacija. Įkurta 1925 Klaipėdos krašto kultūros sąjungos (Kultūrbundo) iniciatyva prieš Seimelio rinkimus. Įėjo į vadinamąjį Vienybės fronto rinkimų komitetą. Didesnėse gyvenvietėse turėjo patikėtinius. Partijos nariai (pramonininkai, pirkliai, valdininkai, amatininkai ir kiti) buvo neregistruojami. Organizacija leido laikraštį Memeler Dampfboot. Ją rėmė Vokietijos organizacijos ir valdžia. Partija tapo viena įtakingiausių krašte, turėjo atstovų Seimelyje, Direktorijoje, Klaipėdos miesto taryboje, apskričių seimeliuose.

Po 1933 Klaipėdos krašte įsikūrusios nacių partijos kritikavo Klaipėdos krašto tautos partijos veiklą; kai kurie jos veikėjai išvyko į Vokietiją, daug rėmėjų stojo į nacių partijas, ryšiai su Vokietija nutrūko, partija neteko finansinės paramos. 1934 Lietuvos Respublikos seimui priėmus Tautai ir valstybei saugoti įstatymą ir prasidėjus krašto nacių aktyvistų teismui, dalis partijos veikėjų pabėgo į Vokietiją, kai kurie teisti kartu su noimanininkais. Po 1938 Seimelio rinkimų partijos veikla nutrūko. Organizacijos vadovai: W. Bethke, R. Grabowas, J. Krausas ir R. Meyeris.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką