Klaipėdos krašto žemės ūkio partija

Klapėdos krãšto žẽmės kio pártija (vokiečių k. Memelländische Landwirtschaftspartei), Mažosios Lietuvos vokiečių politinė organizacija. Veikė 1925–34 Klaipėdos krašte. Įkurta Kulturbundo (jis vėliau partijai ir priklausė) rinkimų į Klaipėdos kr. I Seimelį išvakarėse. Partijos valdybą sudarė dvarininkai H. Conradas (valdybos ir kartu Kulturbundo pirmininkas), K. von Dressleris (pavaduotojas), J. Gubba, E. Rademacheris ir A. Baldžius (Baldszus). Organizacijai priklausė dvarininkai, ūkininkai, karo neįgalieji, žvejai, valdininkai; veiklą rėmė ir dalis lietuvininkų. Programoje pabrėžiama, kad laukininkų (valstiečių) ūkinis pakilimas įmanomas tik glaudžiai bendradarbiaujant su Vokietija.

Per Kulturbundą partiją finansavo Vokietija, kurios revanšistų idėjas partijos nariai propagavo. Organizacijai priklausė laikraščiai Lietuviška ceitunga, Memelländische Rundschau, iš dalies – Memeler Dampfboot. Partija darė poveikį prekiaujančioms su Vokietija Klaipėdos kr. ūkinėms organizacijoms, kontroliavo bankus, kredito bendroves. Kiekvienoje krašto parapijoje buvo partijos įgaliotinis. Ilgainiui tapo įtakingiausia krašto partija. Krašto I–IV Seimeliuose (1925–34) iš 29 narių turėjo po 10–11 atstovų (ir lietuvių kilmės). Per 1926 rinkimus į Lietuvos Respublikos Seimą buvo išrinkti du partijos atstovai. Partijos frakcija Seimelyje konfrontavo su krašto gubernatoriumi ir Lietuvos centrine valdžia.

Nuo 1933 daug Klaipėdos krašto žemės ūkio partijos narių stojo į nacistines krašto organizacijas. Dėl antivalstybinės veiklos partija krašto karinio komendanto 1934 07 buvo uždrausta. Buvę organizacijos veikėjai (dvarininkai K. von Dressleris, H. Hildendorfas, O. Lorenzas, E. Rademacheris ir kiti) 1935 nuteisti kalėti per krašto nacių (noimanininkų ir zasininkų) teismą Kaune.

587

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką