Klaipėdos liaudies operos teatras

Klapėdos liáudies òperos teãtras, muzikinis teatras, veikęs 1956–86. Turėjo chorą, solistų, orkestrą, baleto trupę. Repertuarą sudarė lietuvių ir kitų tautų kompozitorių operos, operetės, chorinės, kamerinės, simfoninės muzikos kūriniai. Pastatyta P. Čaikovskio Eugenijus Oneginas (1956), G. Verdi Traviata (1958, 1978), P. Mascagni Kaimietiška garbė (1963), S. Rachmaninovo Aleko (1967), J. Strausso Čigonų baronas (1971, 1981), G. Donizetti Meilės eliksyras (1974), K. Millöckerio Studentas elgeta (1978), V. Gokielio Raudonkepuraitė (1982), G. Rossini Vedybų vekselis, J. Offenbacho Hoffmanno pasakos, A. Žurbino Penelopė (visi 1985), G. Kuprevičiaus Ten, viduje, A. Remesos Pakeisti širdį širdimi (abu 1986) ir kiti.

1959 kolektyvui buvo suteiktas liaudies operos teatro vardas. Choro branduolį sudarė K. Griauzdės (Klaipėdos liaudies operos teatro iniciatorius) 1953 įkurtas miesto mišrus choras. Dirigentais dirbo A. Pozdnejevas, A. Buzys, A. Kepenis, R. Varnas, K. Kšanas (nuo 1966 meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas), A. J. Lukoševičius, režisieriais – V. Jasinskas, B. Juškevičius, V. Paukštė, E. Savukynaitė, A. Juškevičienė, G. Avižienienė, S. Petkus, dailininkais – J. Čeičytė, A. Baltinas, M. Labuckas, I. Ivanovas, H. Ciparis, S. Kanaverskytė, L. Černeckaitė, D. Vanagienė, I. Zabarauskaitė, O. Ronkaitienė, A. Gedminas. Chormeisteriai: G. Maironienė, V. Konstantinovas.

Solistai: A. Aušra, F. Alšėnas, A. Bajerčius, V. Balsytė, A. Bielskis, M. Gylys, J. Grikšienė, G. Iljina, Š. Juškevičius, A. Kosmačiauskas, V. Kubilienė, V. Kurnickas, E. Lučkienė, N. Mameniškienė, A. Sauspreikšaitis, S. Šniukšta, V. Tarasovas, V. Vadoklienė, D. Žūsinaitė ir kiti. Orkestras, choras ir solistai parengė daugiau kaip 20 koncertinių programų, surengė apie 400 koncertų.

Klaipėdos liaudies operos teatras gastroliavo SSRS, Vengrijoje (1972, Klaipėdos liaudies operos teatro choras dalyvavo tarptautiniame chorinės dainos Bartóko festivalyje), Bulgarijoje (1975), Vokietijos Demokratinėje Respublikoje (1983).

Klaipėdos liaudies operos teatras sudarė 1987 įkurto Klaipėdos muzikinio teatro branduolį.

1223

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką