Klaipėdos pedagoginis institutas

Klapėdos pedagòginis institùtas, Respùblikos pedagòginis institùtas, nepilna aukštoji mokykla.

Veikla

Klaipėdos pedagoginio instituto studentai dėstytojo Vytauto Soblio paskaitoje (1937, fotografas Antanas Jankauskas; Mažosios Lietuvos istorijos muziejus)

Institutas rengė pradinių mokyklų mokytojus. Buvo priimami ne vyresni kaip 30 metų asmenys, baigusieji gimnaziją, mokytojų seminariją arba kitą atitinkamą mokyklą. Mokslas truko keturis semestrus (dvejus metus). Buvo mokoma bendrųjų (gamtos ir humanitarinių mokslų), pedagoginių ir specialiųjų dalykų, norintieji dirbti Klaipėdos krašto mokyklose dar vieną semestrą privalėjo studijuoti papildomai vokiečių kalbą, krašto istoriją, etnografiją, bendrąją psichologiją ir pedagogiką, teisę. Mokslas buvo nemokamas, dalis studentų gaudavo stipendijas. Prie instituto veikė biblioteka (turėjo 10 000 knygų), pavyzdinė mokykla (skirta pedagoginei praktikai atlikti), studenčių bendrabutis (Giruliuose). Leido Pedagoginį metraštį (2 tomai 1937–1939).

Istorija

Klaipėdos pedagoginis institutas įkurtas 1935 09 18.1935 buvo 140 studentų, 1937–1940 baigė 443 studentai. Naciams užėmus Klaipėdą institutas 1939 03 23 perkeltas į Panevėžį, 1939 11 27 – į Vilnių. 1941 institutas pertvarkytas į keturmetę aukštąją mokyklą. 1943–1944 neveikė, 1944 atkurtas ir pavadintas Vilniaus valstybiniu pedagoginiu institutu (nuo 1992 Vilniaus pedagoginis universitetas, nuo 2011 Lietuvos edukologijos universitetas, nuo 2018 07 01 Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija).

Klaipėdos pedagoginio instituto studentai prie Priekulės lietuvių pradžios mokyklos (1938; Mažosios Lietuvos istorijos muziejus)

Direktoriai

Klaipėdos pedagoginio instituto direktoriai: Vytautas Soblys (1935–1937), Mečys Mačernis (1937–1940), J. Laužikas (1940–1941), A. Liaugminas (1941–1943).

pirmasis Klaipėdos pedagoginio instituto direktorius Vytautas Soblys (1930; Mažosios Lietuvos istorijos muziejus)

Žymūs studentai

Institute studijavo N. Bernotas, P. Naujokaitis, A. Ramanauskas, L. Žitkevičius.

Vytautas Soblys: pirmajam Respublikos pedagoginio instituto direktoriui atminti / sudarė J. Dautaras (2015)

2271

-Vilniaus pedagoginis universitetas; -Vilniaus pedagoginis institutas; -Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas; -Lietuvos edukologijos universitetas; -Pedagoginis institutas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką