Klaipėdos regioninis valstybės archyvas

Klapėdos regiòninis valstýbės archỹvas, Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių institucijų dokumentus sauganti įstaiga. Yra Klaipėdoje. Veikia archyvo Tauragės ir Telšių filialai.

Veikla

Archyvas kaupia, saugo, tiria ir populiarina dabartinėse Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių teritorijose veikusių ir veikiančių valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių, nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ir fizinių asmenų perduotus istorinę, kultūrinę ir praktinę reikšmę turinčius veiklos dokumentus, užtikrina jų išsaugojimą, visuomenės priėjimą prie jų, prižiūri valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių veiklos dokumentų valdymą, teikia metodinę ir praktinę pagalbą juridiniams ir fiziniams asmenims, vykdo dokumentų paiešką, pagal saugomus dokumentus rengia pažymas, išrašus, kitus dokumentus juridiniams faktams patvirtinti.

Klaipėdos regioninio valstybės archyvo pastatas

Dokumentų fondai

Klaipėdos regioninio valstybės archyvo saugykla

Archyvo saugyklose Klaipėdoje saugomi 908 fondai. Juos sudaro 220 682 apskaitos vienetai, kurie įrašyti į 1422 apyrašus. 20 a. pirmos pusės (1902–1939) dokumentų kompleksas apima Klaipėdos jūrų prekybos uosto archyve saugomas Klaipėdos uosto, Neringos, Olando Kepurės ir kitų pajūrio vietovių nuotraukas. Sovietinio laikotarpio dokumentų kompleksą sudaro 1940–1941 archyvinis fondas (Kretingos ir Šilutės apskričių žemės ūkio komisijų dokumentai) ir 1944–1990 archyvinis fondas (tuo metu Klaipėdoje, Palangoje, Neringoje ir Klaipėdos, Kretingos, Skuodo, Šilutės apskrityse ir rajonuose veikusių įstaigų, įmonių ir organizacijų dokumentai). Nepriklausomybės laikotarpio (1990) dokumentų kompleksą sudaro savivaldybių skyrių, notarų biurų, žemės ūkio bendrovių ir kitų įstaigų archyviniai dokumentai nuo 1990 03 11.

Tauragės filiale saugomi 636 fondai. Juos sudaro 161 238 apskaitos vienetai, kurie įrašyti į 956 apyrašus. 20 a. pirmos pusės (1936–1937, 1939) dokumentų kompleksą sudaro Žemės ūkio banko Tauragės skyriaus ir žemės ūkio kredito draugijų dokumentai. Sovietinio laikotarpio (1940–1941, 1943–1990) dokumentų kompleksas apima tuo metu veikusių Tauragės ir Jurbarko apskričių, Tauragės, Jurbarko, Šilalės, Pagėgių, Skaudvilės miestų ir rajonų vietinės valdžios ir įvairių sričių įstaigų, įmonių ir organizacijų veiklos dokumentus. Nepriklausomybės laikotarpio (nuo 1990) dokumentų kompleksą sudaro nuo 1990 03 11 Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybės (nuo 2000) teritorijoje veikusių ir veikiančių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių veiklos dokumentai.

Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Tauragės filialo pastatas

Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Telšių filialo pastatas

Telšių filiale saugomi 639 fondai. Juos sudaro 178 086 saugojimo vienetai, kurie įrašyti į 956 apyrašus. 20 a. pirmos pusės (1912–1939) dokumentų kompleksą sudaro Telšių Žemaitės gimnazijos dokumentai. Sovietinio laikotarpio (1940–1941, 1944–1990) dokumentų kompleksas apima įvairių to meto valstybinės valdžios, teismų ir įvairių sričių įstaigų, įmonių ir organizacijų veiklos dokumentus. Nepriklausomybės laikotarpio (nuo 1990) dokumentų kompleksą sudaro rajonų valdybų ir tarybų, valstybinių mokesčių inspekcijų, apylinkių viršaičių, miesto tarybų, agrarinės reformos tarnybų, statistikos ir žemės ūkio skyrių, valstybės įmonių, notarų biurų, apylinkės teismų, žemės ūkio bendrovių, melioracijos skyrių, Telšių apskrities viršininko administracijos, Lietuvos Sąjūdžio Telšių rajono tarybos fondai.

Vadovai

Klaipėdos regioninio valstybės archyvo direktorius Edmundas Bareiša (nuo 2017).

Istorija

Nėra tikslių žinių, kada Klaipėdoje pradėjo veikti archyvas. Žinoma, kad 1945 jau veikė Klaipėdos miesto valstybinis archyvas. 1997 03 07 pavadintas Klaipėdos apskrities archyvu. 2017 01 01 Klaipėdos regioninio valstybės archyvo filialais tapo Tauragės apskrities archyvas (įsteigtas 1996; perėmė likviduoto Raseinių apygardos archyvo dokumentus) ir Telšių apskrities archyvas (įsteigtas 1963).

Klaipėdos regioniniame valstybės archyve

-Tauragės apskrities archyvas; -Telšių apskrities archyvas; Klaipėdos miesto valstybinis archyvas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką